• Nyheter
  • Tvärnit för handelns husbyggnadsinvesteringar

Nyheter

Tvärnit för handelns husbyggnadsinvesteringar

Tvärnit för handelns husbyggnadsinvesteringar
I NAVET Analytics kommande konjunkturrapport för den svenska byggmarknaden presenteras en dramatisk inbromsning när det gäller husbyggnadsinvesteringarna inom privata lokaler. Som helhet minskade den påbörjade byggvolymen inom denna sektor med över 25 procent under årets första tre kvartal jämfört med samma period 2019.

Den kraftigaste nedgången svarar handeln för, vars byggvolym föll med 35 procent under kvartal 1-3 i år jämfört med samma period 2019. Troligen har många planerade detaljhandelsinvesteringar lagts på is mot bakgrund av att e-handeln tar allt mer andelar av den totala försäljningen, menar NAVET Analytics. Men allt är inte nattsvart för de entreprenörer som arbetar med byggande och projektutveckling med fokus på handelslokaler.

I NAVET Analytics undersökningar med större fastighetsägare kommer många signaler som tyder på att vi kommer att få se en växande marknad av ombyggnad och lokalanpassning, när traditionella handelslokaler anpassas till nya detaljhandelskoncept eller andra typer av verksamheter.

Källa: NAVET Analytics

Navet Analytics redaktion
Navet Analytics redaktion

Nyheter

Betong av spannmålsskal

2022-05-25
Torrbetong

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Graco GX FF Cordless lackerar och målar i upp till 23 timmar på ett batteri

Batteridriven och bärbar färgspruta

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.