Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Tvärnit för handelns husbyggnadsinvesteringar

Nyheter

Tvärnit för handelns husbyggnadsinvesteringar

Tvärnit för handelns husbyggnadsinvesteringar
I NAVET Analytics kommande konjunkturrapport för den svenska byggmarknaden presenteras en dramatisk inbromsning när det gäller husbyggnadsinvesteringarna inom privata lokaler. Som helhet minskade den påbörjade byggvolymen inom denna sektor med över 25 procent under årets första tre kvartal jämfört med samma period 2019.

Den kraftigaste nedgången svarar handeln för, vars byggvolym föll med 35 procent under kvartal 1-3 i år jämfört med samma period 2019. Troligen har många planerade detaljhandelsinvesteringar lagts på is mot bakgrund av att e-handeln tar allt mer andelar av den totala försäljningen, menar NAVET Analytics. Men allt är inte nattsvart för de entreprenörer som arbetar med byggande och projektutveckling med fokus på handelslokaler.

I NAVET Analytics undersökningar med större fastighetsägare kommer många signaler som tyder på att vi kommer att få se en växande marknad av ombyggnad och lokalanpassning, när traditionella handelslokaler anpassas till nya detaljhandelskoncept eller andra typer av verksamheter.

Källa: NAVET Analytics

Navet Analytics redaktion
Navet Analytics redaktion

Nyheter

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

2021-01-15
Fallunderlag

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.

Miljöanpassade kabelskåp redo för belysning och fördelning

GARO har tagit fram kabelskåp med förmonterad utrustning för belysningsstyrning och fördelning i 18 olika färdigmonterade standardutföranden. Skåpen har ett hölje av tålig Magnelis och är främst avsedda för placering i offentliga miljöer med höga påfrestningskrav av exempelvis klimat, trafik, snöröjning, vandalisering och hundars revirmärkning.

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

NAVET Analytics, som arbetar med löpande omvärldsanalyser och konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden, reflekterar kring krisåret 2020 och effekterna när det gäller investeringar och marknadsförutsättningar. På många sätt skilde sig utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden jämfört med tidigare ekonomiska kriser och det går att hitta förklaringar i såväl krisens ursprung som vilka kundgrupper krisen främst berör.