• Nyheter
  • Tunnare brandisolering för ventilationskanaler

Nyheter

Tunnare brandisolering för ventilationskanaler

Tunnare brandisolering för ventilationskanaler
Paroc Teknisk Isolering lanserar nu Paroc Firevent Mat, som är nätmattor för utvändig brandisolering av ventilationskanaler.

        
 

Parocs nya nätmattor, Firevent Mat, är tunnare än tidigare mattor och vikten har minskat med upp till 40 procent.

 

Parocs nya typgodkända nätmattor är tunnare och lättare än tidigare brandgodkända mattor. De finns i sju olika tjocklekar som är godkända för att stå emot brand från 15 minuter upp till två timmar.
Mattan är tillverkad av stenull och på ena sidan är den försedd med ett varmförzinkat trådnät. Den finns även i versionerna Comfort, med ett komfortytskikt av tunn nonwovenväv, och Alucoat, som har ytskikt av armerad aluminiumfolie.


Enklare hantering och lägre kostnader

Enligt Paroc innebär de nya mattorna inte bara lättare lyft för dem som brandisolerar. Att mattorna är tunnare gör även att det ska bli enklare att komma åt i trånga utrymmen.
Dessutom påpekar företaget att materialåtgången blir lägre och mindre material behöver köras till byggarbetsplatsen. Detta för i sin tur med sig att transportkostnaderna och påverkan på miljön minskar.

 

Nyheter

Multifunktionellt fogband för lufttäta fönsterfogar

2021-06-16
Fogband

illbrucks nya svällande fogband TP654 illmod Trio 1050 har en unik vågstruktur som ger en absolut lufttät kontakt mellan vägg och fönsterkarm. Fogbandet har även ljudisolerande egenskaper, är regnsäkert samtidigt som det variabla fuktighetsskiktet tillåter utsläpp av ånga.

Signaler på en vändning för lokalbyggandet

I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & Prognoser, kommer nu tidiga signaler på att det kan komma att ske en vändning i nyproduktionen av privata lokaler. Den kraftiga nedgången i konjunkturen i kombination med pandemins effekter i form av en ökad andel distansarbete och e-handel, har drabbat det privata lokalbyggandet hårt.

Guide 3304 ENVI™ - arbetshandskar av sockerbetor

Arbetshandskar av sockerbetor

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.