Nyheter

Tunn rumstermostat med display

Tunn rumstermostat med display
Thermotech utökar sitt sortiment av trådlösa rumstermostater för golvvärme med en ny serie. Serie XD har en tunn och diskret design och en display som kan anpassas till att antingen lysa, dimras eller vara helt släckt.

XD Rumstermostat finns i två olika utföranden, XD A som har lufttemperaturgivare och XD AF som även kan anslutas till en golvgivare. Kan användas vid både nybyggnation och renovering.

När displayen är aktiverad visas aktuell temperatur och med touchknappar upp och ner kan temperaturen ökas eller minskas. Displayen kan anpassas och antingen lysa, vara dimrad eller släckas helt. Vid användning i offentliga miljöer finns även möjlighet att låsa displayen.

Termostaten kan fjärrstyras med en ECO-funktion för tillfällig ändring av temperaturen t ex i fritidshus och liknande.

XD AF har dessutom en funktion för frostskyddsläge och klarar ställdon från alla fabrikat av både typen NC och NO. När golvgivaren är inkopplad kan den styra golvyttemperaturen och min- respektive max-temperatur kan ställas in.

Kulören är samma vita som på vanliga apparatserier, RAL 9003 (Signal White).

Bredd: 82 mm. Höjd: 82 mm. Djup: 16 mm.

Skriven av Anna Göth

Nyheter

Utekranar för varma sommardagar

Mora Armatur har lanserat två vattenkranar speciellt avsedda för utekök och som enkelt kopplas till en trädgårdsslang. Utekranarna består av sammanfogade rördelar och i serien ingår även uteduschar i samma design.

Ökad storstadskoncentration av lokalinvesteringarna

Ökad storstadskoncentration av lokalinvesteringarna

Under första kvartalet i år beräknas de totala husbyggnadsinvesteringarna inom privata och offentliga lokaler ha uppgått till närmare 39 miljarder kronor. Enligt analysföretaget Industrifakta var närmare 60 procent av investeringarna koncentrerade till de tre storstadslänen: Stockholms-, Västra Götalands- och Skåne län.

Snyggt brandskydd

Snyggt brandskydd

Hide design har formgett två stycken Brinte skåp för brandsläckare och brandfilt, som lanseras i samarbete med Göthes industribeslag. Tillverkningen sker lokalt i Dalarna.

Automatisk cykelpump utan el

Smekab Citylife har lanserat en ny automatisk cykelpump vid namn CANAIR. Cykelpumpen drivs av kvävgas och behöver därför ingen elanslutning vilket gör den mycket flexibel och lättplacerad vid exempelvis cykelparkeringar, resecentrum eller längs cykelvägar.