• Nyheter
  • Trycksättningsaggregat för trapphus

Nyheter

Trycksättningsaggregat för trapphus

Loco AB
Svenska Loco AB lanserar två trycksättningsaggregat som ska hålla trapphus och hisschakt rökfria vid brand.

Fläktar skapar ett övertryck på ca 50 Pa som håller röken borta från trapphuset vid en eventuell brand.Företaget LOCO AB lanserar trycksättningsaggregaten TBV och TBT för trycksättning av trapphus och hisschakt. Aggregaten levereras som kompletta system bestående av fläktdel och styrskåp med automatik i vägg- eller takutförande. Styrskåpet innehåller färdigprogrammerad frekvensomriktare, tryckgivare och driftomkopplare. Standardmodellerna ger luftmängder mellan 4,2 och 7,8 m³/s. Större aggregat tillverkas på begäran.

Vägg- och takutförande

Aggregatet för väggmontering, TBV, består av intagsgaller, fläkt och motorstyrt spjäll, färdigmonterat i aluminiumprofiler med väggar av galvaniserad stålplåt. Väggarna är isolerade med 25 mm mineralull. Kopplingsboxen för fläkt och spjällmotor är placerad på aggregathöljets yttersida. Aggregatet är vattentätt vilket gör att det kan placeras i yttervägg. På så sätt tar det inte onödig plats i trapphuset.

Aggregatet för takmontering, TBT, är samma som TBV förutom att det är färdigmonterat på en kondensisolerad fundamentsplatta med överbyggnad i galvaniserad plåt och intagsgaller. Kopplingsboxen för fläkt och spjällmotor är här placerad innanför inspektionsluckan.

Aggregaten aktiveras via en signal från brandvarnare. Vid larm öppnar spjället och fläkten startar automatiskt. Tryckgivaren i styrskåpet reglerar fläktkapaciteten.

Trycksättning håller röken borta

Meningen med trycksättning är att hindra rök från att komma ut i trapphuset vid ett eventuellt brandförlopp i något utrymme med tillträde från trapphuset.

Detta sker genom att en fläkt blåser in uteluft i trapphuset och ger ca 50 Pa övertryck när alla dörrar är stängda. Vid utrymning, eller när en dörr öppnas, sjunker dock övertrycket i trapphuset. För att motverka detta ökar hastigheten på fläkten för att få högre lufthastighet (0,75-1 m/s) genom dörröppningen.

Leverantören Loco finns på Nordbygg i monter A30:40.

Trycksättningsaggregat för trapphus
Trycksättningsaggregat för trapphus

Nyheter

Alumega är ett följsamt förband i storm och jordskalv

Följsamt förband vid storm och jordskalv

Det italienska företaget Rotho Blaas lanserar ALUMEGA - en koppling för pelar- och balkanslutning som tillåter fri rotation i bägge ändarna av träbalken. Vid jordbävning eller kraftig vind följer anslutningen pelarrotationen vilket bevarar skjuvmotståndet för gravitationsbelastningar från golvet och därmed minskar strukturella skador.

Pant på möbler för cirkulära affärer

Det svenska företaget Svedholm Design AB, som både designar och tillverkar möbler och inredning för offentlig miljö, har i sin strävan efter minskat klimatavtryck skapat en pantmodell på sina egna möbler. De produkter som kunden inte längre använder tar Svedholms tillbaka mot en pant, fräschas upp och säljs vidare som refurbished/renoverade produkter med en förnyad garanti på 2 år.

Nya träprodukter av återvunnet KL-trä

Nya träprodukter av återvunnet KL-trä

Det svenska företaget MoreWood har väckt idén med vidareförädling helt uteslutande av återvunnet KL-trä från befintliga byggnadsprojekt. Genom att ta vara på redan skapade resurser får företaget ut det mesta av dem för att tillverka nya produkter som kan användas om igen.

EcoCocon naturnära panelsystem av halm

Naturnära panelsystem av halm

Slovakiska EcoCocon tillverkar ett väggsystem med högisolerande paneler tillverkade av 98 procent naturliga och förnybara material. Halmisoleringen absorberar CO₂ under tillväxtfasen och den höga kiseldioxidhalten fungerar som ett naturligt brandskyddsmedel. Resultatet är kollagrande väggpanelsystem för sund inomhusluft utan avsöndring av skadliga substanser, stor akustisk och termisk komfort som samtidigt uppfyller passivhusstandard.