Vi genomför servicearbeten och uppgraderingar i och med lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Trycksättningsaggregat för trapphus

Nyheter

Trycksättningsaggregat för trapphus

Loco AB
Svenska Loco AB lanserar två trycksättningsaggregat som ska hålla trapphus och hisschakt rökfria vid brand.

Fläktar skapar ett övertryck på ca 50 Pa som håller röken borta från trapphuset vid en eventuell brand.Företaget LOCO AB lanserar trycksättningsaggregaten TBV och TBT för trycksättning av trapphus och hisschakt. Aggregaten levereras som kompletta system bestående av fläktdel och styrskåp med automatik i vägg- eller takutförande. Styrskåpet innehåller färdigprogrammerad frekvensomriktare, tryckgivare och driftomkopplare. Standardmodellerna ger luftmängder mellan 4,2 och 7,8 m³/s. Större aggregat tillverkas på begäran.

Vägg- och takutförande

Aggregatet för väggmontering, TBV, består av intagsgaller, fläkt och motorstyrt spjäll, färdigmonterat i aluminiumprofiler med väggar av galvaniserad stålplåt. Väggarna är isolerade med 25 mm mineralull. Kopplingsboxen för fläkt och spjällmotor är placerad på aggregathöljets yttersida. Aggregatet är vattentätt vilket gör att det kan placeras i yttervägg. På så sätt tar det inte onödig plats i trapphuset.

Aggregatet för takmontering, TBT, är samma som TBV förutom att det är färdigmonterat på en kondensisolerad fundamentsplatta med överbyggnad i galvaniserad plåt och intagsgaller. Kopplingsboxen för fläkt och spjällmotor är här placerad innanför inspektionsluckan.

Aggregaten aktiveras via en signal från brandvarnare. Vid larm öppnar spjället och fläkten startar automatiskt. Tryckgivaren i styrskåpet reglerar fläktkapaciteten.

Trycksättning håller röken borta

Meningen med trycksättning är att hindra rök från att komma ut i trapphuset vid ett eventuellt brandförlopp i något utrymme med tillträde från trapphuset.

Detta sker genom att en fläkt blåser in uteluft i trapphuset och ger ca 50 Pa övertryck när alla dörrar är stängda. Vid utrymning, eller när en dörr öppnas, sjunker dock övertrycket i trapphuset. För att motverka detta ökar hastigheten på fläkten för att få högre lufthastighet (0,75-1 m/s) genom dörröppningen.

Leverantören Loco finns på Nordbygg i monter A30:40.

Trycksättningsaggregat för trapphus
Trycksättningsaggregat för trapphus

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.