• Nyheter
  • Trycksättningsaggregat för trapphus

Nyheter

Trycksättningsaggregat för trapphus

Loco AB
Svenska Loco AB lanserar två trycksättningsaggregat som ska hålla trapphus och hisschakt rökfria vid brand.

Fläktar skapar ett övertryck på ca 50 Pa som håller röken borta från trapphuset vid en eventuell brand.Företaget LOCO AB lanserar trycksättningsaggregaten TBV och TBT för trycksättning av trapphus och hisschakt. Aggregaten levereras som kompletta system bestående av fläktdel och styrskåp med automatik i vägg- eller takutförande. Styrskåpet innehåller färdigprogrammerad frekvensomriktare, tryckgivare och driftomkopplare. Standardmodellerna ger luftmängder mellan 4,2 och 7,8 m³/s. Större aggregat tillverkas på begäran.

Vägg- och takutförande

Aggregatet för väggmontering, TBV, består av intagsgaller, fläkt och motorstyrt spjäll, färdigmonterat i aluminiumprofiler med väggar av galvaniserad stålplåt. Väggarna är isolerade med 25 mm mineralull. Kopplingsboxen för fläkt och spjällmotor är placerad på aggregathöljets yttersida. Aggregatet är vattentätt vilket gör att det kan placeras i yttervägg. På så sätt tar det inte onödig plats i trapphuset.

Aggregatet för takmontering, TBT, är samma som TBV förutom att det är färdigmonterat på en kondensisolerad fundamentsplatta med överbyggnad i galvaniserad plåt och intagsgaller. Kopplingsboxen för fläkt och spjällmotor är här placerad innanför inspektionsluckan.

Aggregaten aktiveras via en signal från brandvarnare. Vid larm öppnar spjället och fläkten startar automatiskt. Tryckgivaren i styrskåpet reglerar fläktkapaciteten.

Trycksättning håller röken borta

Meningen med trycksättning är att hindra rök från att komma ut i trapphuset vid ett eventuellt brandförlopp i något utrymme med tillträde från trapphuset.

Detta sker genom att en fläkt blåser in uteluft i trapphuset och ger ca 50 Pa övertryck när alla dörrar är stängda. Vid utrymning, eller när en dörr öppnas, sjunker dock övertrycket i trapphuset. För att motverka detta ökar hastigheten på fläkten för att få högre lufthastighet (0,75-1 m/s) genom dörröppningen.

Leverantören Loco finns på Nordbygg i monter A30:40.

Trycksättningsaggregat för trapphus
Trycksättningsaggregat för trapphus

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.