Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Trots ett stökigt 2020-intervjuade maskinentreprenörer vittnar om ett ljust läge enligt MEKO-index

Nyheter

Trots ett stökigt 2020-intervjuade maskinentreprenörer vittnar om ett ljust läge enligt MEKO-index

Maskinentreprenörer vittnar om ett ljust läge enligt MEKO-index
Två gånger om året, i juni och december, presenterar NAVET Analytics tillsammans med Maskinentreprenörerna en tidig konjunkturindikator, MEKO-index, i samband med branschorganisationens konjunkturrapport. I den senaste rapporten, Lucia-MEKO 2020, indikerade MEKO-index på fortsatt god efterfrågan i branschen trots den rådande pandemin.

MEKO-index baseras på en panel med 80 aktörer, som representerar såväl olika regioner som olika företagsstorlekar, vilka får svara på frågor kring bland annat arbetsvolym, orderstock och efterfrågan på tjänster. Det sammanvägda indexet pekar visserligen på ett något sämre stämningsläge än normalt, men när hänsyn tas till säsongsvariationer bedöms läget vara bättre än samma period förra året.
Även de intervjuades bedömning om läget sex månader framöver är förhållandevis ljust, där de exempelvis tror på en växande orderstock och ökad efterfrågan på tjänster. 

Källa: NAVET Analytics, Maskinentreprenörerna 

Foto: Anders Wester

Navet Analytics redaktion
Navet Analytics redaktion

Nyheter

Den första svetshjälmen med välvt glas

För att tillgodose både sikt och komfort och samtidigt bibehålla vikten av precisionsarbete har 3M™ utvecklat Speedglas™ svetshjälm G5-02 med det största ADF-synfältet någonsin på marknaden. Hjälmen är tillverkad med Curved Glass-teknik som på ett naturligt sätt följer huvudets form och gynnar det perifera synfältet.

Optimerad laddkabel för nordiskt klimat

2021-02-24
Kabel

DEFAs nya laddkabel eConnect är utvecklad, av elbilsförare för elbilsförare, för att ge elbilar och laddhybrider med Type2-intag högsta möjliga miljömässiga hållbarhet, användarvänlighet och prestanda i våra extremt omväxlande nordiska klimatförhållanden.

Inneklimatmätare som övervakar luftkvaliten

Inneklimatmätare som övervakar luftkvalitén

Renson Sense är en ny inneklimatmätare som bevakar inneklimatet i exempelvis skolor, kontor och bostäder och visar visuellt när luftkvaliteten blir dålig och behöver åtgärdas. Till enheten finns en app där man kan övervaka mätvärdena i realtid och spåra förändringar en vecka tillbaka i tiden.