Den 19 och 20 september genomför vi servicearbeten och uppgraderingar inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Trender på säkerhetsmarknaden

Trender på säkerhetsmarknaden
En övergripande trend på marknaden för larm och säkerhet i byggnader är att en större andel av installationerna integreras med varandra.

System som installeras har inte bara endast en typ av funktion. Många bedömare på marknaden anser att passagesystem är den plattform från vilken andra säkerhetsfunktioner kopplas på. Allt större del av systemen blir också trådlösa, vilket ställer nya krav på traditionella elteknikföretag.

Med hänsyn till det stora behovet av energieffektivisering är det möjligt att man kommer att se fler säkerhetsfunktioner som vävs in i system med närvarokontroll och passersystem. Användarkrav och betalningsvilja skiljer sig samtidigt åt beroende på typ av fastighetsägare eller lokalanvändare.

Detta är några av slutsatserna i Industrifaktas senaste analys av marknaden för teknisk säkerhet i byggnader 2008-2010.

Länk: http://www.industrifakta.se/pdfer/teknisk_sakerhet_internetemail.pdf

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.