Nyheter

Träfönster med lågt U-värde

Träfönster med lågt U-värde
Fönsterleverantören Ekstrands lanserar träfönstret Energy Concept 90 som är konstruerat för att vara extra energieffektivt.

 
 

Ekstrands nya träfönster Energy Concept 90 har ett U-värde på 0,79 W/m2K.

Ekstrands nya träfönster är konstruerat med extra kraftig karm och har dessutom försetts med trippla tätningslister. Det ger fönstret ett U-värde på 0,79 W/m2K. Därmed placerar det sig i den mest energieffektiva energiklassen A, där övre gränsen går vid 0,9 W/m2 K.

 

 

Nyheter

Koldioxidneutral isoleringsskiva

2021-05-10
Mineralull

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.