• Nyheter
  • Trådlös radonsensor för mätning i realtid

Nyheter

Trådlös radonsensor för mätning i realtid

Trådlös radonsensor för mätning i realtid
Med ökad efterfrågan på modern radonmätningsteknik har Radonova i samarbete med Talkpool utvecklat SPIRIT radonsensor, en ny typ av högkänslig radonmätare för fastighetsbranschen för kontinuerlig mätning av radonhalt i realtid. SPIRIT är kvalificerad för användning på till exempel kontor, i skolor och industrier.

Traditionella radonmätare baserar ofta sin utdata på ett medelvärde från mätning gjorda under 12 timmar eller längre. Med den nya teknologin i SPIRIT radonsensor ger givaren en kortare responstid och kan användas för att få fram medelvärden av radonhalten under vistelsetiden i lokalen. Radonova är en ledande leverantör av mätverktyg för radon och menar att SPIRIT med fördel kan användas för optimering av ventilation vid höga radonhalter och därmed även kan minska elförbrukningen.

SPIRIT radonsensor kan installeras direkt i ventilationskanaler oavsett om den exponeras för laminär eller turbulent strömning och varje enskild enhet är kalibrerad enligt Strålsäkerhetsmyndighetens standard. Genom tjänsten Mina Sidor kan radonhalten avläsas i realtid. Där visualiseras radonhalt, temperatur, luftfuktighet och lufttryck för utrymmet där radonsensorn är installerad. Med hjälp av API:er kan sensorn även kopplas till externa fastighetssystem.

Sensorn kopplas automatiskt upp på nätverket LoRaWAN där den trådlösa kommunikationen sker. Nätverket finns i de flesta svenska städer och vid avsaknad av nätverkstäckning kan komplettering ske med en nätverkskabel eller gateway från vilken man når LoRaWAN via ett 4G-abonnemang. SPIRIT mäter och lagrar data även utan uppkoppling och skulle strömtillförseln avbrytas har enheten en batteritid på 30 dagar.

Talkpool AB levererar fastighetsnära IoT-lösningar så som undermätning, fastighetscertifiering, luftkvalitet- och energioptimeringslösningar till fastighetsbolag.

Skriven av Jenny Öhlund

SPIRIT är kalibrerad enligt Strålsäkerhetsmyndighetens standard
SPIRIT är kalibrerad enligt Strålsäkerhetsmyndighetens standard

Nyheter

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Graco GX FF Cordless lackerar och målar i upp till 23 timmar på ett batteri

Batteridriven och bärbar färgspruta

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.