• Nyheter
  • Trådlös larmöverföringsenhet skyddar bygget

Nyheter

Trådlös larmöverföringsenhet skyddar bygget

Trådlös larmöverföringsenhet skyddar bygget
2008-11-13
Key Innovations AB lanserar ett system för larmöverföring som inte kräver programmering eller kabeldragning.

       
 

Key Innovations ATU är en larmöverförings- och fjärrstyrningsenhet som överför och vidarebefordrar larmsignaler och identiteter trådlöst till alla typer av larmsystem.

 

Key Innovations ATU är en larmöverförings- och fjärrstyrningsenhet som enligt leverantören är en helt ny produkt på säkerhetsmarknaden. Speciellt för enheten är att den kan anslutas till alla typer av detektorer, larmcentraler och övervakningssystem. Den överför och vidarebefordrar larmsignaler och identiteter trådlöst till andra enheter och där visar i klartext från vilken enhet larmet kommer. Enligt företaget krävs inte heller någon komplicerad programmering eller dyrbar installation och kabeldragning. I stället ska enheterna hitta varandra automatiskt.


Vidarebefordrar larm till olika platser

Genom att koppla enheternas ingång till befintliga larmcentraler eller detektorer kan larm vidarebefordras till olika platser. Enheternas utgång kan kopplas till videoövervakningssystem eller externa sirener och kan på så sätt skapa en distribuerad övervakning utan kabeldragning.

Skyddar byggarbetsplatsen
Det finns många användningsområden för larmöverförningsenheten. På en byggarbetsplats kan den, exempelvis, användas för att:
– skapa larmsystem mellan bodar och containrar
– larma olika objekt (vitvaror, inredning med mera)
– automatiskt starta sirener på annan plats än ursprungslarmet
– automatiskt starta distribuerad videoinspelning.

 

Nyheter

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter under 2023 – men energipriserna och räntorna kommer att spela en avgörande roll

Byggnadsunderhållet omfattar en betydande del av investeringarna i fastigheter i Sverige och utgör en viktig del av byggsektorn. För att prognosticera hur investeringarna i underhåll kommer att utvecklas framöver, intervjuar affärskonsulterna Navet AB regelbundet 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare, varav hälften är allmännyttiga bostadsföretag.