• Nyheter
  • Total husbyggnadsvolym ökar fortfarande

Nyheter

Total husbyggnadsvolym ökar fortfarande

INGEN BILD
Den totala påbörjade husbyggnadsvolymen fortsatte att visa positiv utveckling under första halvåret i år.

Årstakten pekar på en ökning med cirka 8 procent jämfört med helåret 2007. Det finns emellertid tydliga skillnader mellan sektorerna. Nybyggnad av bostäder visar en minskning i årstakt med 15 procent, medan nybyggandet av kontor och handel fortsätter att växa kraftigt. Efter sex månader i år har man nästan nått upp till hela förra årets påbörjade byggvolym inom handel och kontor.

Totala husbyggnadsinvesteringar inom offentliga lokaler visar oförändrad årstakt, men medan nybyggandet viker utvecklas ombyggnadsinvesteringarna positivt. Om man tittar närmare på sektornivå ser man att det är specialbyggnader inom samfärdsel, energi och rekreation som för närvarande minskar, medan skola, vård och samlingslokaler utvecklas svagt positivt.

Länk: http://www.industrifakta.se/pdfer/marknadstrender_bygg_a.pdf

Nyheter

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.

Industrins husbyggande fortsätter minska

Industrins husbyggande fortsätter minska

Affärskonsulterna Navet tar varje kvartal fram en konjunkturrapport som visar läget och förväntningarna på bygg- och fastighetsmarknaden. Den senaste rapporten, som presenterades i december, visade en tydlig inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna.

God jul & Gott nytt år!

God jul & Gott nytt år!

Byggkatalogens redaktion önskar alla våra kunder och läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Vi är tillbaka igen efter helgerna med aktuella produktnyheter och trendspaningar i byggbranschen. Fortsätt gärna höra av er med tips på nya och spännande produkter eller andra synpunkter och önskemål!