• Nyheter
  • Total husbyggnadsvolym ökar fortfarande

Nyheter

Total husbyggnadsvolym ökar fortfarande

INGEN BILD
Den totala påbörjade husbyggnadsvolymen fortsatte att visa positiv utveckling under första halvåret i år.

Årstakten pekar på en ökning med cirka 8 procent jämfört med helåret 2007. Det finns emellertid tydliga skillnader mellan sektorerna. Nybyggnad av bostäder visar en minskning i årstakt med 15 procent, medan nybyggandet av kontor och handel fortsätter att växa kraftigt. Efter sex månader i år har man nästan nått upp till hela förra årets påbörjade byggvolym inom handel och kontor.

Totala husbyggnadsinvesteringar inom offentliga lokaler visar oförändrad årstakt, men medan nybyggandet viker utvecklas ombyggnadsinvesteringarna positivt. Om man tittar närmare på sektornivå ser man att det är specialbyggnader inom samfärdsel, energi och rekreation som för närvarande minskar, medan skola, vård och samlingslokaler utvecklas svagt positivt.

Länk: http://www.industrifakta.se/pdfer/marknadstrender_bygg_a.pdf

Nyheter

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.