Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Tom Tom håller koll på bilarna

Tom Tom håller koll på bilarna
Med det webbaserade systemet Tom Tom Work ska det vara enkelt att hålla kontakten med alla företagets bilar och se deras position i realtid.

 
 

Webbaserade Tom Tom Work är ett system som ska underlätta kommunikation, navigation och trafikledning för företagets bilar. Systemet uppges vara enkelt att sätta i drift och hantera.

Tom Tom Work är ett så kallat Fleet Management System som hanterar navigation, kommunikation och trafikledning för företagets bilar. Enligt Andrej Setina, hos den svenske leverantören Malux, har systemet stora fördelar genom sin enkelhet.
– Systemet är en webbaserad "Out of the box"-lösning. Det vill säga att det är bara att ta upp det ur kartongen, montera navigatorn i bilen, logga in på webben och sedan är det driftsatt, säger han.
All kommunikation mellan kontoret och bilarna går via det webbaserade programmet Tom Tom Webfleet. Därmed ska inga komplicerade och dyra IT-lösningar vara nödvändiga.

Spårar bilar i realtid

Med systemet kan man spåra alla företagets bilar. Det innebär att man kan se i realtid precis var de för tillfället befinner sig. Men bilarna kan även spåras bakåt i tiden och därför kan man också se var de varit tidigare.
För att kommunicera mellan kontor och bil finns möjlighet att sända meddelanden, antingen i fritext eller som är fördefinierade. Bland övriga funktioner finns körjournaler som kan delas upp mellan privat- och tjänstekörning. Det går även att lämna information om kundbesök och göra arbetstidsrapporter.

Anpassat även för mindre företag

Systemet är utvecklat för att kunna användas av såväl stora som små företag.
– Av de företag som har systemet i övriga Europa, har snittanvändaren tio bilar. Men samtidigt används det av företag som har upp till 3 500 bilar, säger Andrej Setina.

 

 

Nyheter

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

2021-01-18
Plastfolie

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

2021-01-15
Fallunderlag

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

NAVET Analytics, som arbetar med löpande omvärldsanalyser och konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden, reflekterar kring krisåret 2020 och effekterna när det gäller investeringar och marknadsförutsättningar. På många sätt skilde sig utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden jämfört med tidigare ekonomiska kriser och det går att hitta förklaringar i såväl krisens ursprung som vilka kundgrupper krisen främst berör.

Miljöanpassade kabelskåp redo för belysning och fördelning

GARO har tagit fram kabelskåp med förmonterad utrustning för belysningsstyrning och fördelning i 18 olika färdigmonterade standardutföranden. Skåpen har ett hölje av tålig Magnelis och är främst avsedda för placering i offentliga miljöer med höga påfrestningskrav av exempelvis klimat, trafik, snöröjning, vandalisering och hundars revirmärkning.