Nyheter

Tjälisolera med skivor

Styrofoam
Sverige är ett land med stora klimatvariationer och temperaturskillnader.

 
  
      
  

Hela landet kan drabbas av markfrost. Ytor och anläggningar måste skyddas för att kunna bibehålla sin funktion år efter år.

Från Isover kommer nu en riktig tungviktare på marknaden. STYROFOAM™ 700 SL-A-N i extruderad cellplast (XPS) är optimal för situationer där extrema laster påförs, både vertikal tryckhållfasthet och dynamiska kompressionskrav. Till exempel industrigolv, flygplatser, järnväg eller parkeringsdäck med hög lastpåverkan.

Produkten har en långtidslast på 250 kPa och är certifierad i flertalet miljösystem. Tack vare den stängda cellstrukturen på XPS har STYROFOAM™ 700 en förmåga att inte ta upp vatten, vilket gör att den är rekommenderad till applikationer i fuktiga miljöer eller där frys- och tincykler sker.

Genom att tjälisolera bevaras det värmemagasin som byggs upp i jorden under den varma årstiden. Samtidigt hindras frosten från att tränga ner, så att tjäle bildas och risk för tjälskador uppstår. Detta sparar stora summor i minskat underhåll och minskad energiåtgång.

Genom isolering med STYROFOAM™ minskar riskerna för frostskador och därmed kostnaderna för reparationer och underhåll. Denna form av frostisolering blir dessutom ofta enklare och billigare än utgrävning och fyllning med grus. STYROFOAM-skivorna finns i flera olika utföranden och kan därför dimensioneras exakt för köldmängd och ändamål.

 

Nyheter

Multifunktionellt fogband för lufttäta fönsterfogar

2021-06-16
Fogband

illbrucks nya svällande fogband TP654 illmod Trio 1050 har en unik vågstruktur som ger en absolut lufttät kontakt mellan vägg och fönsterkarm. Fogbandet har även ljudisolerande egenskaper, är regnsäkert samtidigt som det variabla fuktighetsskiktet tillåter utsläpp av ånga.

Signaler på en vändning för lokalbyggandet

I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & Prognoser, kommer nu tidiga signaler på att det kan komma att ske en vändning i nyproduktionen av privata lokaler. Den kraftiga nedgången i konjunkturen i kombination med pandemins effekter i form av en ökad andel distansarbete och e-handel, har drabbat det privata lokalbyggandet hårt.

Guide 3304 ENVI™ - arbetshandskar av sockerbetor

Arbetshandskar av sockerbetor

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.