Nyheter

Tjälisolera med skivor

Styrofoam
2014-05-02
Sverige är ett land med stora klimatvariationer och temperaturskillnader.

 
  
      
  

Hela landet kan drabbas av markfrost. Ytor och anläggningar måste skyddas för att kunna bibehålla sin funktion år efter år.

Från Isover kommer nu en riktig tungviktare på marknaden. STYROFOAM™ 700 SL-A-N i extruderad cellplast (XPS) är optimal för situationer där extrema laster påförs, både vertikal tryckhållfasthet och dynamiska kompressionskrav. Till exempel industrigolv, flygplatser, järnväg eller parkeringsdäck med hög lastpåverkan.

Produkten har en långtidslast på 250 kPa och är certifierad i flertalet miljösystem. Tack vare den stängda cellstrukturen på XPS har STYROFOAM™ 700 en förmåga att inte ta upp vatten, vilket gör att den är rekommenderad till applikationer i fuktiga miljöer eller där frys- och tincykler sker.

Genom att tjälisolera bevaras det värmemagasin som byggs upp i jorden under den varma årstiden. Samtidigt hindras frosten från att tränga ner, så att tjäle bildas och risk för tjälskador uppstår. Detta sparar stora summor i minskat underhåll och minskad energiåtgång.

Genom isolering med STYROFOAM™ minskar riskerna för frostskador och därmed kostnaderna för reparationer och underhåll. Denna form av frostisolering blir dessutom ofta enklare och billigare än utgrävning och fyllning med grus. STYROFOAM-skivorna finns i flera olika utföranden och kan därför dimensioneras exakt för köldmängd och ändamål.

 

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.