Arbete med sökfunktionen pågår. Meddela oss gärna om ni finner konstigheter.

Nyheter

Tio år av kraftigt husbyggande

Tio år av kraftigt husbyggande
NAVET Analytics har summerat och analyserat de senaste tio årens byggaktivitet

NAVET Analytics gör löpande analyser och prognoser av bygginvesteringarna och har sammanställt de samlade husbyggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler under perioden 2010-2019 och jämfört med perioden 2000-2009 i fasta priser. Syftet är att summera och analysera de senaste tio årens byggaktivitet. Det visar sig att de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna har utvecklats starkt under det senaste decenniet jämfört med 2000-talet och kraftigast uppgång skedde under den senare halvan.

Totalt ökade investeringsvolymen med över 50 procent under 2010-talet och om NAVET Analytics prognos slår in för 2019 (ett kvartal återstår innan fjolåret kan summeras helt), väntas husbyggnadsinvesteringarna vid utgången av 2010-talet överstiga utgången av 00-talet med drygt 100 miljarder kronor, detta trots de senaste två årens nedgångar. Den kraftiga uppgången har i stor utsträckning drivits av ett ökat bostadsbyggande och ett omfattande behov av offentliga lokaler. Ett lågt ränteläge och god ekonomisk tillväxt under perioden har varit viktiga drivkrafter för utvecklingen.

Källa: Marknadstrender Bygg, NAVET Analytics

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Tvättställ av nytt trämaterial

Tvättställ av nytt trämaterial

Woodio är ett nytt trämaterial som består av träflis och polymer. Materialet, som är helt vattentätt, kan formgjutas och är framtaget som ett alternativ till traditionellt badrumsporslin för att minska miljöpåverkan och koldioxidutsläpp från produkten.