• Nyheter
  • Tillväxtkommuner skruvar upp takten i bostadsbyggandet

Nyheter

Tillväxtkommuner skruvar upp takten i bostadsbyggandet

Tillväxtkommuner skruvar upp takten i bostadsbyggandet
Industrifakta har nyligen genomfört en enkätundersökning med några av landets tillväxtkommuner, för att ta reda på deras ambitioner och strategier för bostadsbyggandet.

Expansiva planer

Flertalet kommuner har expansiva planer för bostadsbyggandet och menar också att de senaste årens bostadsproduktion har varit för låg, vilket ytterligare spätt på den redan stora bostadsbristen. Detta har medfört att många kommuner, under det senaste året, tvingats höja målsättningen ytterligare för nyproduktionen. Fokus ligger på ett ökat flerbostadshusbyggande med en bra balans mellan hyresrätt och bostadsrätt. Som Industrifakta tidigare påpekat, innebär detta troligen att planläggning av mark för småhusbyggande får lägre prioritering, vilket kan påverka småhusbyggandet negativt.

Enligt Industrifaktas senaste konjunkturrapport, steg byggmaterialvärdet för ny- och ombyggnad av flerbostadshus 2015 med 15 procent och 12 procent för nybyggnad av småhus. Prognosen tyder på en kraftig inbromsning av tillväxten för de båda sektorerna i år. På något års sikt väntas flerbostadshusbyggandet ta högre fart medan småhusbyggandet planar ut.

Färdigställda bostäder 2005-2014

Den senaste tioårsperioden har det på riksnivå årligen byggts i snitt 2,8 lägenheter per tusen invånare. Tittar man på några av de större kommunerna har Uppsala det högsta snittet med 5,3 lägenheter per år och tusen invånare, följt av Umeå med 5,1 och Stockholm med 4,5. Av de kommuner som undersökts, har Göteborg det lägsta snittet med 3,4 lägenheter per tusen invånare och år. Jämförelsen är intressant och visar på de stora skillnader som finns när det gäller byggtakt och kapacitet på lokal nivå i kommuner som samtliga har behov av nya bostäder. De senaste fem åren har Umeå det högsta snittet för färdigställda lägenheter per nyinflyttad invånare, 1,2 lägenheter, medan Stockholm, föga förvånande, har det lägsta snittet med 0,4 lägenheter.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg samt Marknadssignaler & Prognoser

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.