• Nyheter
  • Tillväxten i underhållsvolymen väntas bromsa in

Nyheter

Tillväxten i underhållsvolymen väntas bromsa in

2022 förväntas underhållet av bl a bostäder och Gör-Det-Själv-marknaden att dämpas
NAVET Analytics beräknar att den totala underhållsvolymen under 2020 ökade med närmare 3 procent till knappt 266 miljarder kronor. Prognosen för 2021 visar en tillväxt på samma nivå. 2022 dämpas tillväxten till 1 procent och 2023 förväntas en oförändrad volym.

I den samlade volymen byggnads-underhåll ingår bostäder och GDS (Gör-Det-Själv) med drygt 60 procent, privata och offentliga lokaler med ca 20 procent och infrastruktur med knappt 20 procent. Särskilt drivande för underhållets tillväxt i år är gds-marknaden, offentlig sektor och underhåll av flerbostadshus. På längre sikt ser planerna inom anläggningssektorn positiva ut.

I underhållsplanen för 2021-2024 beskriver Trafikverket ett ökat underhållsbehov för både vägar och järnvägar. I regeringens infrastrukturproposition för nästa planperiod (2022–2033) aviseras ökade medel till drift och underhåll. 

Källa: NAVET Analytics

Trafikverket beskriver ett ökat underhållsbehov för både vägar och järnvägar 2021-2024
Trafikverket beskriver ett ökat underhållsbehov för både vägar och järnvägar 2021-2024
NAVET Analytics redaktion
NAVET Analytics redaktion

Nyheter

Följsamt förband vid storm och jordskalv

2023-03-16
Byggbeslag

Det italienska företaget Rotho Blaas lanserar ALUMEGA - en koppling för pelar- och balkanslutning som tillåter fri rotation i bägge ändarna av träbalken. Vid jordbävning eller kraftig vind följer anslutningen pelarrotationen vilket bevarar skjuvmotståndet för gravitationsbelastningar från golvet och därmed minskar strukturella skador.

Nya träprodukter av återvunnet KL-trä

2023-03-14
Limträ

Det svenska företaget MoreWood har väckt idén med vidareförädling helt uteslutande av återvunnet KL-trä från befintliga byggnadsprojekt. Genom att ta vara på redan skapade resurser får företaget ut det mesta av dem för att tillverka nya produkter som kan användas om igen.

Naturnära panelsystem av halm

2023-03-09
Väggelement

Slovakiska EcoCocon tillverkar ett väggsystem med högisolerande paneler tillverkade av 98 procent naturliga och förnybara material. Halmisoleringen absorberar CO₂ under tillväxtfasen och den höga kiseldioxidhalten fungerar som ett naturligt brandskyddsmedel. Resultatet är kollagrande väggpanelsystem för sund inomhusluft utan avsöndring av skadliga substanser, stor akustisk och termisk komfort som samtidigt uppfyller passivhusstandard.

Möbler för utomhuskontoret - The Bug, Fotograf Robert Johansson

Möbler för utomhuskontoret

Att som kontorsarbetare sitta inne en solig dag och längta ut kan de flesta känna igen sig i. Lovisa of Sweden har löst det genom att skapa väderskyddande och ljuddämpande kontorsmöbler av svenskt trä och återvunnet stål för placering utomhus.

Ljudabsorbent av torvfiber

Ljudabsorbenten Sound Of Silence från Okko Design är en akustisk väggpanel med eget konstnärligt uttryck designad av Ingegerd Råman. Panelerna är tillverkade av torvfiber som hämtas direkt från naturen med goda ljudabsorberande egenskaper.

Rivningsavfall blir cirkulär terrazzo

Rivningsavfall blir cirkulär terrazzo

Behovet av hållbara lösningar och återbruk ökar i byggbranschen. Herrljunga Terrazzo har därför tagit fram en varaktig och innovativ lösning genom att mala ner restavfall från rivningsfastigheter och använder det som ballast i sin terrazzoproduktion, med andra ord cirkulär terrazzo.

MycoMines reningsverk MycoCube tar hjälp av svampar

Svampar som portabla reningsverk

Stingbolaget MycoMine utvecklar MycoCube - portabla reningsverk som med hjälp av svampar bryter ner kolvätebaserat bränslespill, som olja och diesel, och återvinner det till vatten och biomassa. Svampreningsverken kan användas för att behandla förorenat mark-, yt-, sjö- och havsvatten i bland annat raffinaderier, gruvor och industrimarker. Biomassan kan sedan användas i produktionen av pellets eller biobränsle.