• Nyheter
  • Tillväxten i bygghandeln under första kvartalet har flera förklaringar

Nyheter

Tillväxten i bygghandeln under första kvartalet har flera förklaringar

Tillväxten i bygghandeln. Foto Anders Wester
Omsättningen i den byggrelaterade detaljhandeln växte under årets första tre månader med 2 procent jämfört med samma period förra året.

I beräkningen ingår butiker med försäljning av järn, bygg, VVS och färg. Detta enligt statistik från SCB som NAVET Analytics varje månad sammanställer och analyserar. Om man jämför de senaste 12 månaderna med föregående 12 månaders period var ökningen marginell med drygt 1 procent. Det första kvartalet indikerar således en viss ökning av tillväxten, vilket enligt NAVET Analytics, kan ha flera förklaringar. Dels var vintern ovanligt mild, något som underlättade för byggandet, dels befann sig många projekt i färdigställandefasen, vilket också påverkade försäljningen av varor som färg, golv, infästningsmaterial m m. En annan viktig förklaring är troligen också att småhusförsäljningen ökade under förra året. Ett ägarbyte brukar nämligen utlösa en hel del renoveringar. Förra året ökade småhusförsäljningen med närmare 3 procent enligt SCB, vilket kan jämföras med en i stort sett oförändrad volym 2018 jämfört med 2017.

Källa: NAVET Analytics

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Trevlig sommar!

2020-06-23
Byggkatalogen

Byggkatalogen tar nu en paus från nyhetsrapporteringen och önskar en riktigt trevlig sommar! I augusti är vi tillbaka med nya aktuella produktnyheter.

Spiksystem för gipsskivor

2020-06-23
Spikar

Nail It Indoor är ett nytt monteringssystem för innerväggar av gips som ersätter skruvningen med spik och ger en ergonomisk och snabb montering.

Takpanna med integrerade solceller

Takpanna med integrerade solceller

I början på juni introducerade S:t Eriks den nya solcellspannan Solvej. Takpannan har integrerade solceller som ger upp till 160 W per kvadratmeter och kan användas för såväl villor och kedjehus som flerbostadshus.