• Nyheter
  • Tillväxten för byggnadsunderhåll bromsar in

Nyheter

Tillväxten för byggnadsunderhåll bromsar in

Tillväxten för byggnadsunderhåll bromsar in
En dominerande andel av den totala byggmaterialvolymen är kopplad till löpande byggnadsunderhåll.

Industrifakta beräknar att det samlade marknadsvärdet för byggnadsunderhåll inklusive arbete i år kommer att uppgå till närmare 215 miljarder kronor. Detta skulle innebära en ökning med ca 3 procent jämfört med 2014. Volymen kan jämföras med det totala värdet av ny- och ombyggnadsinvesteringar i bostäder och lokaler, som Industrifakta bedömer kommer att hamna kring 200 miljarder kronor i år.

Ökningstakten för byggnadsunderhåll väntas bromsa in till drygt 1 procent per år 2016-2017, bl a på grund av kapacitetsbrist när husbyggandet stiger samt ett kärvt läge för de offentliga finanserna. Bostadsunderhållet beräknas få en starkare tillväxt jämfört med underhåll av lokaler de närmaste två åren, enligt Industrifaktas fördjupade konjunkturbevakning av byggnadsunderhåll.

Källa: Industrifakta Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta
.
.

Nyheter

Byggskivor av återvunna förpackningar

2021-10-22
Kompositskivor

Recomas byggskivor är helt tillverkade av återvunna kompositförpackningar där enbart värme och tryck används vid tillverkningsprocessen. Skivorna finns i tre olika utföranden för användning i t ex innerväggar, tak, fasader och möbelindustrin.

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.