• Nyheter
  • Tillväxt under 2018 för den byggrelaterade detaljhandeln

Nyheter

Tillväxt under 2018 för den byggrelaterade detaljhandeln

Tillväxt under 2018 för den byggrelaterade detaljhandeln
Industrifakta presenterar i den senaste månadsindikatorn, Marknadssignaler & prognoser, omsättningssiffrorna för den byggrelaterade detaljhandeln i Sverige.

För hela 2018 har försäljningen ökat med drygt 3 procent jämfört med 2017. Utfallet innebär att omsättningen av järn-, bygg-, färg- och VVS-varor ökar från att ha legat på en oförändrad nivå mellan 2016-2017. Industrifakta, kommenterar att tillväxten inte är speciellt oväntad med tanke på 2017 års kraftigt ökade husbyggnadsinvesteringar där projekten många gånger löper över mer än ett år. En ökad underhållsaktivitet är ytterligare en förklaring till den ökade försäljningen av byggvaror.

Källa: Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Världens första skyddshjälm med MIPS

MIPS är en hjälmintegrerad teknik som tillåter att hjälmen, vid ett fall eller slag, kan rotera i förhållande till huvudet och på så sätt skydda hjärnan från rotationsskador. MIPS finns sedan tidigare i bland annat skid- och cykelhjälmar men nu är Guardio Safety först i världen med att lansera en skyddshjälm med MIPS för användning inom bygg- och industribranschen.

Panel skapad av gran och polymerer

2019-05-17
Skivor

WoodPlastic har tidigare bara tillverkat trall, men har nu även en väggpanel i sitt sortiment. Kompositbrädor gjorda av trä och HDPE-polymerer som passar för för huset, attefallshuset, friggeboden, vindskyddet eller annan avskärmning som utsätts för väder och vind.

Hållbart fallskydd av kork

Hållbart fallskydd av kork

Corkeen Play är en ny fallskyddsbeläggning från Nordic Surface som är baserad på kork från korkekar och som är naturligt fri från gifter, mikroplaster och hormonstörande ämnen.

Friskluftsventil med bullerdämpning

Friskluftsventil med bullerdämpning

Trafikverket behövde en bullerdämpande friskluftventil med hög ljudreduktion och tillräckligt högt flöde när de bullerskyddar bostäder i närheten av bland annat järnvägar. HIAK fick uppdraget att utveckla denna ljuddämpande ventil som nu finns på marknaden.

Flexibel Lekplatslösning

Flexibel Lekplatslösning

CADO har utvecklat en ny typ av lekplatslösning som gör det enkelt att förändra lekplatser och idrottsplatser i takt med att behovet i området förändras. Systemet, vid namn Click & Play, gör det enkelt att byta ut ett lekredskap till ett nytt som förankras i befintligt fundament och underlag. Det gamla lekredskapet kan i sin tur användas på ett annat område.