• Nyheter
  • Tillväxt under 2018 för den byggrelaterade detaljhandeln

Nyheter

Tillväxt under 2018 för den byggrelaterade detaljhandeln

Tillväxt under 2018 för den byggrelaterade detaljhandeln
Industrifakta presenterar i den senaste månadsindikatorn, Marknadssignaler & prognoser, omsättningssiffrorna för den byggrelaterade detaljhandeln i Sverige.

För hela 2018 har försäljningen ökat med drygt 3 procent jämfört med 2017. Utfallet innebär att omsättningen av järn-, bygg-, färg- och VVS-varor ökar från att ha legat på en oförändrad nivå mellan 2016-2017. Industrifakta, kommenterar att tillväxten inte är speciellt oväntad med tanke på 2017 års kraftigt ökade husbyggnadsinvesteringar där projekten många gånger löper över mer än ett år. En ökad underhållsaktivitet är ytterligare en förklaring till den ökade försäljningen av byggvaror.

Källa: Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.