• Nyheter
  • Tillväxt under 2018 för den byggrelaterade detaljhandeln

Nyheter

Tillväxt under 2018 för den byggrelaterade detaljhandeln

Tillväxt under 2018 för den byggrelaterade detaljhandeln
Industrifakta presenterar i den senaste månadsindikatorn, Marknadssignaler & prognoser, omsättningssiffrorna för den byggrelaterade detaljhandeln i Sverige.

För hela 2018 har försäljningen ökat med drygt 3 procent jämfört med 2017. Utfallet innebär att omsättningen av järn-, bygg-, färg- och VVS-varor ökar från att ha legat på en oförändrad nivå mellan 2016-2017. Industrifakta, kommenterar att tillväxten inte är speciellt oväntad med tanke på 2017 års kraftigt ökade husbyggnadsinvesteringar där projekten många gånger löper över mer än ett år. En ökad underhållsaktivitet är ytterligare en förklaring till den ökade försäljningen av byggvaror.

Källa: Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Terrazzo från Norden

Herrljunga Terrazzos nya kollektion av platsgjuten terrazzo fokuserar på hållbarhet med lokala eller regionala material från Norden. Nordic Collection finns i flera kulörställningar och stensorter och kan bland annat användas som beläggning på golv i offentliga miljöer och i utomhusmiljöer.

Cembrit lanserar Patina Rough

2019-03-15
Skivor

Nu lanseras Cembrit Patina Rough en ny fasadskiva med sandblästrad yta i fibercement. Skivan har en yta med lite grövre struktur, vilket gör att fasaden förändras under dagens lopp tack vare skuggningar i fasaden.

Vertikal akustikbaffel

Ecophon Solo™ Baffle Wall är en ny akustisk lösning för väggar som är speciellt lämplig när man vill dämpa och hindra störande ljud från att sprida sig i rum med stora volymer, exempelvis i atrium, hotellobbys och vänthallar. Bafflarna finns i olika storlekar och kulörer som kan kombineras till en design anpassad efter aktuellt projekt.

Bred nedgång för byggandet 2018

Bred nedgång för byggandet 2018

Enligt Industrifaktas löpande konjunkturbevakning minskade byggandet under förra året. Analysföretaget beräknar att det samlade värdet av påbörjade husbyggnadsinvesteringar minskade med 8 procent under 2018 jämfört med 2017.

Håll koll på snöbelastningen

Håll koll på snöbelastningen

Ruuki Roof Sensor är ett nytt sensorsystem anpassat för Ruukkis bärande takplåt. Sensorsystemet övervakar mängden snö på taket och skickar ut en varning när belastningen blir för stor och snön behöver skottas bort.

DTILE rundat kakel ger nya designmöjligheter

2019-03-08
Kakel

Svenska kakel har blivit återförsäljare för den holländska kakelserien DTILE. En serie rundat kakel med tre grundformer som gör det lätt att designa nya miljöer för kök, badrum, kaféer och affärer.