• Nyheter
  • Tillväxt och rekryteringsproblem hos installatörsbranscherna

Nyheter

Tillväxt och rekryteringsproblem hos installatörsbranscherna

Foto: Anders Wester
Industrifakta analyserar två gånger per år konjunkturläget inom installationsbranscherna el, värme/sanitet, kyla/värmepumpar samt ventilation.

Årets första rapport presenterades tidigare i vår i samarbete med branschorganisationerna inom varje installationsområde. Förra året beräknades den samlade installationsvolymen ha ökat med knappt 3 procent. Skillnaderna mellan branscherna är betydande och kylteknikbranschen hade en avsevärt starkare tillväxt än genomsnittet.

Konjunkturläget visar sig vara svagt positivt i år, med en prognos för den totala installationsvolymen på omkring 3 procent i år och nästa år. De regionala skillnaderna är tydliga. En starkare konjunktur för storstadsregionerna jämfört med övriga Sverige och inte minst den norra regionen.

Svårigheterna att hitta personal med rätt sorts kompetens oroar nästan 9 av 10 tillfrågade företag. För de mindre installations- och teknikföretagen innebär detta svårigheter att utveckla företagets kompetens och tjänsteutbud.

Källa: Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.