Nyheter

Tillväxt inom skola och vård

Tillväxt inom skola och vård
Andelen nybyggnad av totalt påbörjade offentliga husbyggnadsinvesteringar föll förra året tillbaka till den lägsta nivån sedan 2011. Utvecklingen speglar det ansträngda ekonomiska läget hos många kommuner och landsting.

Detta går att utläsa i Industrifaktas senaste månadsindikatorer ”Marknadssignaler och Prognoser”. En annan slutsats av resultatet i de senaste indikatorerna är att byggandet av skolor och förskolor får allt större utrymme i den samlade byggvolymen av offentliga lokaler. Sedan 2011 har ny- och ombyggnadsvolymen vuxit med närmare 40 procent i fasta priser. Industrifakta räknar med att byggandet av offentliga lokaler kommer att öka med ca 5 procent per år de närmaste tre åren. I år och nästa år väntas nybyggnadsinvesteringarna utvecklas mer positivt än ombyggnadsinvesteringarna och två sektorer som kan få en särskilt stark utveckling den närmaste tiden är vård- och omsorgslokaler och utbildningslokaler.

Källa: Industrifakta, Marknadssignaler och Prognoser

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.