Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Tilluftsdon för vägginstallation

Tilluftsdon för vägginstallation
Halton utökar sitt sortiment med ett nytt tilluftsdon för bostadsventilation.

      
  
  

Ule Bostadsventilation är ett reglerbart tilluftsdon för vägginstallation. Med hjälp av donets frontplåt kan injustering av luftflödet göras. Även spridningsbild och tryckfall kan regleras med frontplåten. Donet är utformat för att ge lågt ljud även vid höga tryckfall.

För att göra rengöringen enkel har frontplåten gjorts löstagbar.

Nyheter

Optimerad laddkabel för nordiskt klimat

2021-02-24
Kabel

DEFAs nya laddkabel eConnect är utvecklad, av elbilsförare för elbilsförare, för att ge elbilar och laddhybrider med Type2-intag högsta möjliga miljömässiga hållbarhet, användarvänlighet och prestanda i våra extremt omväxlande nordiska klimatförhållanden.

Inneklimatmätare som övervakar luftkvaliten

Inneklimatmätare som övervakar luftkvalitén

Renson Sense är en ny inneklimatmätare som bevakar inneklimatet i exempelvis skolor, kontor och bostäder och visar visuellt när luftkvaliteten blir dålig och behöver åtgärdas. Till enheten finns en app där man kan övervaka mätvärdena i realtid och spåra förändringar en vecka tillbaka i tiden.