Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Tilltagande osäkerhet på bostadsmarknaden

Nyheter

Tilltagande osäkerhet på bostadsmarknaden

Tilltagande osäkerhet på bostadsmarknaden
Osäkerhet kring ränteutvecklingen kan ge stora svängningar i byggvaruanvändningen och efterfrågan på nybyggda bostäder.

Under de kommande 2–3 åren kan den ROT-relaterade byggvaruefterfrågan väntas fortsätta vara relativt stabil. Men samtidigt ökar osäkerheten på nybyggnadsmarknaden nu snabbt. Orsaken är givetvis de stigande bostadsräntorna, som kan överstiga 5 procent i slutet av 2012 och redan tidigare utlösa fallande bostadspriser.

Växande intresse för hyresrätter
Även om prisfallet skulle bli måttligt, leder en sådan utveckling normalt till stora svängningar i bostadsefterfrågan. Bland annat kan man förutse ett snabbt växande intresse för hyresrätter. Något som förstärks av att en allt större del av bostadsbehoven finns bland de yngsta hushållen med små ekonomiska möjligheter att köpa bostadsrätt eller villa.

Nybyggnad står för en tredjedel
Totalt svarade bostadssektorn för i storleksordningen 40 procent av byggvaruanvändningen vid nybyggnad, ombyggnad och underhåll/reparationer 2010. Av detta kunde ungefär en tredjedel hänföras till nybyggnad.

Källa: Industrifakta, löpande omvärldsanalyser

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.