• Nyheter
  • Tillfällig inbromsning för offentliga lokaler

Nyheter

Tillfällig inbromsning för offentliga lokaler

Tillfällig inbromsning för offentliga lokaler
Det påbörjade byggandet inom offentliga lokaler (sjukhus, skolor, samlingslokaler m m) uppgick 2014 till knappt 61 miljarder kronor enligt Industrifaktas konjunkturrapport ”Marknadstrender Bygg Riks”.

Detta är en minskning med ca 13 procent jämfört med 2013. Den största delsektorn, som innehåller bl a samfärdsellokaler och idrottsanläggningar minskade med 29 procent, medan delsektorn sjukhus ökade med 39 procent. Storstadslänen stod för 60 procent av den totala volymen.

Industrifakta räknar med växande investeringar framöver. Dels beror det på aviserade satsningar inom sjukhus och skola, dels på positiva effekter av ökade investeringar på samfärdselområdet.

Källa: Industrifakta, Marknadstrender Bygg Riks

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.