• Nyheter
  • Tidig signal om hur byggandet av bostäder kommer att utvecklas

Nyheter

Tidig signal om hur byggandet av bostäder kommer att utvecklas

Tidig signal om hur byggandet av bostäder kommer att utvecklas
Industrifakta har sammanställt och analyserat SCB:s siffror över antalet beviljade bygglov, vilket ger en tidig signal på hur bostadsbyggandet kommer att utvecklas den kommande tiden.

Genom att jämföra perioden januari till november 2018 med samma period 2017 indikerar antalet beviljade bygglov för bostäder en nedgång med drygt 20 procent. Fokuseras det istället på den senaste tremånadersperioden, september till november, skiljer sig siffrorna avsevärt åt. Byggloven för småhus minskar under denna period med drygt 25 procent medan det för flerbostadshus endast indikerar en nedgång med 2 procent. Detta innebär att den kraftiga minskningen 2018 verkar hålla i sig för småhus medan siffrorna för flerbostadshus tyder på att nedgången bromsat in. Utvecklingen ligger i linje med Industrifaktas prognos som pekar på att den stora inbromsningen av flerbostadshus upphör och planar ut under 2020.

Källa: Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.