Nyheter

Teknisk handbok för VA och VVS

Teknisk handbok för VA och VVS
Uponor lanserar en teknisk handbok som ska fungera som ett praktiskt verktyg och faktasamling för hela VA- och VVS-branschen.

    
 

Uponor lanserar en teknisk handbok med ambitionen att skapa ett praktiskt verktyg för hela VA- och VVS-branschen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handboken, som har över 700 sidor, tar upp tekniska specifikationer, frågor om materialegenskaper, återvinning samt drift och underhåll. Det är i grunden en sammanställning av företagets tidigare kataloger, produktblad och tekniska specifikationer, som nu kompletterats med information om materialegenskaper, installationsråd och branschstandarder.
– Med snabb tillgång till aktuell fakta underlättas det dagliga arbetet för såväl den enskilde rörmokaren som för samhällsplanerare och inköpare på kommuner och anläggningsföretag. Vi får ett rättsnöre för hela branschen som i sin tur ger en jämförbarhet och enhetlighet som betyder ökad effektivitet, säger Stellan Pettersson, tekniskt ansvarig redaktör för Uponor teknisk handbok.


Tillgänglig även via webben

Handboken kommer att ges ut i tryckt version under hösten. Men för att boken ska vara enkelt tillgänglig kommer den även att kunna hämtas kapitelvis från Uponors webbplats.

Nyheter

Funktionella träningsredskap för utegym

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.

STEICOflex isolering av träfiber

STEICOflex isolering av träfiber

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.