Nyheter

Teknisk handbok för VA och VVS

Teknisk handbok för VA och VVS
Uponor lanserar en teknisk handbok som ska fungera som ett praktiskt verktyg och faktasamling för hela VA- och VVS-branschen.

    
 

Uponor lanserar en teknisk handbok med ambitionen att skapa ett praktiskt verktyg för hela VA- och VVS-branschen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handboken, som har över 700 sidor, tar upp tekniska specifikationer, frågor om materialegenskaper, återvinning samt drift och underhåll. Det är i grunden en sammanställning av företagets tidigare kataloger, produktblad och tekniska specifikationer, som nu kompletterats med information om materialegenskaper, installationsråd och branschstandarder.
– Med snabb tillgång till aktuell fakta underlättas det dagliga arbetet för såväl den enskilde rörmokaren som för samhällsplanerare och inköpare på kommuner och anläggningsföretag. Vi får ett rättsnöre för hela branschen som i sin tur ger en jämförbarhet och enhetlighet som betyder ökad effektivitet, säger Stellan Pettersson, tekniskt ansvarig redaktör för Uponor teknisk handbok.


Tillgänglig även via webben

Handboken kommer att ges ut i tryckt version under hösten. Men för att boken ska vara enkelt tillgänglig kommer den även att kunna hämtas kapitelvis från Uponors webbplats.

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.