Nyheter

Teknisk handbok för VA och VVS

Teknisk handbok för VA och VVS
Uponor lanserar en teknisk handbok som ska fungera som ett praktiskt verktyg och faktasamling för hela VA- och VVS-branschen.

    
 

Uponor lanserar en teknisk handbok med ambitionen att skapa ett praktiskt verktyg för hela VA- och VVS-branschen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handboken, som har över 700 sidor, tar upp tekniska specifikationer, frågor om materialegenskaper, återvinning samt drift och underhåll. Det är i grunden en sammanställning av företagets tidigare kataloger, produktblad och tekniska specifikationer, som nu kompletterats med information om materialegenskaper, installationsråd och branschstandarder.
– Med snabb tillgång till aktuell fakta underlättas det dagliga arbetet för såväl den enskilde rörmokaren som för samhällsplanerare och inköpare på kommuner och anläggningsföretag. Vi får ett rättsnöre för hela branschen som i sin tur ger en jämförbarhet och enhetlighet som betyder ökad effektivitet, säger Stellan Pettersson, tekniskt ansvarig redaktör för Uponor teknisk handbok.


Tillgänglig även via webben

Handboken kommer att ges ut i tryckt version under hösten. Men för att boken ska vara enkelt tillgänglig kommer den även att kunna hämtas kapitelvis från Uponors webbplats.

Nyheter

Musiklek tillgänglig för alla

Woodwork har tagit in Stepping Stones i sortimentet. Ett musikaliska element som är ett roligt inslag skapat för att väcka intresset för ljud och musik på lekplatser, förskolor, skolgårdar och andra offentliga miljöer där barn ofta vistas.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.

Arbetshandskar av sockerbetor

2021-06-02
Skyddshandskar

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.