• Nyheter
  • Tänk bort luftspalten och spara plats

Nyheter

Tänk bort luftspalten och spara plats

Tänk bort luftspalten och spara plats
Med dagens krav på klimatskärmen gäller det att utnyttja isolerutrymmet maximalt.

 
  

I Tyskland har man isolerat tak med ISOVER Vario KM Duplex UV i över tio år.


Med ISOVER Vario KM Duplex UV kan du isolera hela vägen upp till råsponten och vinner därmed värdefull termisk prestanda. Du sparar 50 mm för ett U-värde motsvarande 0,18 jämfört med en traditionell lösning.


Fukten kan passera vid behov
ISOVER Vario KM Duplex UV är en patenterad, variabel ångbroms som utvecklats tillsammans med Frauenhofer Institut i Tyskland.


Mycket dokumentation kring användning av variabel ångbroms i icke-ventilerade tak gjordes redan på mitten 1990-talet på Frauenhofer Institutet. Erfarenhet är lång och gedigen i Tyskland vilket vi i Sverige har stor nytta av eftersom möjligheterna för att använda ISOVER Vario KM Duplex UV i kompakta tak i stora delar av Sverige är lika bra som i Tyskland.


Den är en smart lösning med olika fuktgenomgångsmotstånd beroende på omgivande luftfuktighet. Detta innebär att fukten inte kan stängas in och möjliggör kompakta takkonstruktioner i vilka konstruktionen kan torka inåt byggnaden i stället för utåt.


Hållbart byggande och maximal lufttäthet
Med ISOVER Vario KM Duplex UV och tillhörande tejper har ISOVER utvecklat en effektiv lösning för hållbart byggande, både vad gäller termisk effektivitet och lufttäthet.

Nyheter

Funktionella träningsredskap för utegym

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.

STEICOflex isolering av träfiber

STEICOflex isolering av träfiber

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.