• Nyheter
  • Tänk bort luftspalten och spara plats

Nyheter

Tänk bort luftspalten och spara plats

Tänk bort luftspalten och spara plats
Med dagens krav på klimatskärmen gäller det att utnyttja isolerutrymmet maximalt.

 
  

I Tyskland har man isolerat tak med ISOVER Vario KM Duplex UV i över tio år.


Med ISOVER Vario KM Duplex UV kan du isolera hela vägen upp till råsponten och vinner därmed värdefull termisk prestanda. Du sparar 50 mm för ett U-värde motsvarande 0,18 jämfört med en traditionell lösning.


Fukten kan passera vid behov
ISOVER Vario KM Duplex UV är en patenterad, variabel ångbroms som utvecklats tillsammans med Frauenhofer Institut i Tyskland.


Mycket dokumentation kring användning av variabel ångbroms i icke-ventilerade tak gjordes redan på mitten 1990-talet på Frauenhofer Institutet. Erfarenhet är lång och gedigen i Tyskland vilket vi i Sverige har stor nytta av eftersom möjligheterna för att använda ISOVER Vario KM Duplex UV i kompakta tak i stora delar av Sverige är lika bra som i Tyskland.


Den är en smart lösning med olika fuktgenomgångsmotstånd beroende på omgivande luftfuktighet. Detta innebär att fukten inte kan stängas in och möjliggör kompakta takkonstruktioner i vilka konstruktionen kan torka inåt byggnaden i stället för utåt.


Hållbart byggande och maximal lufttäthet
Med ISOVER Vario KM Duplex UV och tillhörande tejper har ISOVER utvecklat en effektiv lösning för hållbart byggande, både vad gäller termisk effektivitet och lufttäthet.

Nyheter

Musiklek tillgänglig för alla

Woodwork har tagit in Stepping Stones i sortimentet. Ett musikaliska element som är ett roligt inslag skapat för att väcka intresset för ljud och musik på lekplatser, förskolor, skolgårdar och andra offentliga miljöer där barn ofta vistas.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.

Arbetshandskar av sockerbetor

2021-06-02
Skyddshandskar

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.