• Nyheter
  • Tänk bort luftspalten och spara plats

Nyheter

Tänk bort luftspalten och spara plats

Tänk bort luftspalten och spara plats
Med dagens krav på klimatskärmen gäller det att utnyttja isolerutrymmet maximalt.

 
  

I Tyskland har man isolerat tak med ISOVER Vario KM Duplex UV i över tio år.


Med ISOVER Vario KM Duplex UV kan du isolera hela vägen upp till råsponten och vinner därmed värdefull termisk prestanda. Du sparar 50 mm för ett U-värde motsvarande 0,18 jämfört med en traditionell lösning.


Fukten kan passera vid behov
ISOVER Vario KM Duplex UV är en patenterad, variabel ångbroms som utvecklats tillsammans med Frauenhofer Institut i Tyskland.


Mycket dokumentation kring användning av variabel ångbroms i icke-ventilerade tak gjordes redan på mitten 1990-talet på Frauenhofer Institutet. Erfarenhet är lång och gedigen i Tyskland vilket vi i Sverige har stor nytta av eftersom möjligheterna för att använda ISOVER Vario KM Duplex UV i kompakta tak i stora delar av Sverige är lika bra som i Tyskland.


Den är en smart lösning med olika fuktgenomgångsmotstånd beroende på omgivande luftfuktighet. Detta innebär att fukten inte kan stängas in och möjliggör kompakta takkonstruktioner i vilka konstruktionen kan torka inåt byggnaden i stället för utåt.


Hållbart byggande och maximal lufttäthet
Med ISOVER Vario KM Duplex UV och tillhörande tejper har ISOVER utvecklat en effektiv lösning för hållbart byggande, både vad gäller termisk effektivitet och lufttäthet.

Nyheter

Nya väggelement med halm

2019-10-11
Skivor

Ekopanely-skivor är stabila skivor som tillverkas av halm. De finns både som enkla skivor och som sandwichmoduler för bärande väggar. Passar särskilt bra i passivhus.

Första Svanenmärkta plastgolvet

Första Svanenmärkta plastgolvet

iD Revolution är det första plastgolvet som lever upp till kraven för Svanenmärkning av golv. Golvet är tillverkat av en kombination av återvunna och biobaserade råmaterial och är i första hand framtaget för offentliga miljöer, t ex förskolor och sjukhus där det ställs krav på giftfria, hållbara produkter.