• Nyheter
  • Tänk bort luftspalten och spara plats

Nyheter

Tänk bort luftspalten och spara plats

Tänk bort luftspalten och spara plats
2013-05-24
Med dagens krav på klimatskärmen gäller det att utnyttja isolerutrymmet maximalt.

 
  

I Tyskland har man isolerat tak med ISOVER Vario KM Duplex UV i över tio år.


Med ISOVER Vario KM Duplex UV kan du isolera hela vägen upp till råsponten och vinner därmed värdefull termisk prestanda. Du sparar 50 mm för ett U-värde motsvarande 0,18 jämfört med en traditionell lösning.


Fukten kan passera vid behov
ISOVER Vario KM Duplex UV är en patenterad, variabel ångbroms som utvecklats tillsammans med Frauenhofer Institut i Tyskland.


Mycket dokumentation kring användning av variabel ångbroms i icke-ventilerade tak gjordes redan på mitten 1990-talet på Frauenhofer Institutet. Erfarenhet är lång och gedigen i Tyskland vilket vi i Sverige har stor nytta av eftersom möjligheterna för att använda ISOVER Vario KM Duplex UV i kompakta tak i stora delar av Sverige är lika bra som i Tyskland.


Den är en smart lösning med olika fuktgenomgångsmotstånd beroende på omgivande luftfuktighet. Detta innebär att fukten inte kan stängas in och möjliggör kompakta takkonstruktioner i vilka konstruktionen kan torka inåt byggnaden i stället för utåt.


Hållbart byggande och maximal lufttäthet
Med ISOVER Vario KM Duplex UV och tillhörande tejper har ISOVER utvecklat en effektiv lösning för hållbart byggande, både vad gäller termisk effektivitet och lufttäthet.

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.