• Nyheter
  • Taksystem ger naturligt ljud och ljus på kontoret

Nyheter

Taksystem ger naturligt ljud och ljus på kontoret

Ecophon Soundlight Comfort Ceiling
Våra sinnen är anpassade för ljud- och ljusmiljön utomhus. Vi både mår och arbetar bäst i en ljud- och ljusmiljö som liknar naturens.

Med Ecophon Soundlight Comfort Ceiling (SLC) lanserar Saint-Gobain Ecophon i samarbete Philips en helt ny typ av akustiktaksystem med inbyggd LED-armatur. 

Ecophon Soundlight Comfort Ceiling har utformats för efterlikna naturens egen ljud- och ljusmiljö. Ecophon SLC består av ljudabsorbenter och LED-armaturer med likvärdigt format och ytskikt. Även belysningsarmaturerna fungerar fullt ut som ljudabsorbenter. På så sätt kan hela takytan både reducera ljudutbredningen och sänka den allmänna ljudnivån på kontoret.

En naturlig ljudmiljö inomhus
Ett av de största problemen med öppna kontor är att kollegernas röster når ut för långt i lokalen. SLC systemets ljudabsorbenter är högeffektiva med ett högt så kallat Articulation Class (AC) värde, vilket innebär att undertaket har en mycket god förmåga att minska ljudutbredningen mellan arbetsplatser på kontoret.

Den naturliga ljusmiljön inomhus för flexibla kontor
LED-armaturerna i Soundlight Comfort Ceiling sprider ett diffust ljus som påminner om det energigivande naturliga dagsljuset. De stora ljusytorna minimerar bländning och skarpa kontraster, vilket bidrar till en behaglig arbetsmiljö. Systemet erbjuder dessutom allmän- och arbetsbelysning i en och samma lösning, vilket gör det extra flexibelt för ommöbleringar av kontoret. I lösningen ingår även sensorer och kontroller som gör det möjligt att ändra belysningens nivåer beroende på dagsljus och närvaro på kontoret. Detta bidrar till minskad energiförbrukning och sänker elkostnaderna.

 

Nyheter

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.