För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.
  • Nyheter
  • Taksensorer varnar vid hög snölast

Nyheter

Taksensorer varnar vid hög snölast

Taksensorer varnar vid hög snölast
De senaste åren har stora snömängder ställt till problem och resulterat i kapsejsade tak. Nu lanseras ett system med taksensorer som ska varna när belastningen blir för hög.

       
 
 

Ruukki har utvecklat ett säkerhetssystem för hallkonstruktioner med tak av bärande profilplåt. Takmonterade sensorer registrerar förändringar i takets belastning och sänder trådlös information till mobiltelefon eller mejl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Under de två senaste vintrarna har det ymniga snöfallet belastat olika takkonstruktioner långt över deras bärkraft. I många fall handlar det om hallkonstruktioner med tak av bärande profilplåt. För den här typen av byggnader lanserar Ruukki ett så kallat smart tak, som ska höja säkerheten.

Det är ett system med taksensorer som registrerar och larmar vid förändringar i takets belastning. Användningsområden är både nya och befintliga hallbyggnader, exempelvis köpcentrum, idrotts- och industrihallar.

Larmar via webben
Systemet består av sensorer som monteras på takets profilplåtar. Sensorerna registrerar takbelastningen, och om den närmar sig det värde som valts som det högsta tillåtna, ger sensorerna larm. Det innebär att information sänds trådlöst till en router som vidarebefordrar larmet till en mobiltelefon eller mejladress.

– Med hjälp av webbaserade belastningsuppgifter kan man hela tiden hålla sig uppdaterad om hur snöbelastningen utvecklas, säger Rautaruukkis produktgruppschef Anssi Rissanen.

Systemet ger även information om hur belastningen förändras över en tidsperiod.

Finns pengar att spara
Förutom att säkerheten ökas finns möjlighet till andra långsiktiga besparingar. Om man installerat taksensorer behöver taken inte skottas i onödan, bara för att vara på säkra sidan.

 

 

Martin Steno, redaktör

Nyheter

STEICOflex isolering av träfiber

STEICOflex isolering av träfiber

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.