Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Takfotstätning anpassad för svenska byggmått

Nyheter

Takfotstätning anpassad för svenska byggmått

Protega Firestop E 1200 är anpassad för svenska takstolsmått
Den svenska tillverkaren av passivt brandskydd Protega AB har tagit fram Protega Firestop E 1200, en svällande brandtätningsremsa anpassad efter svenska takstolsmått.

Protega Firestop E 1200 monteras smidigt på takstolar som håller cc 1200 mm genom att rulla ut bandet och häfta fast det med häftpistol. 

Svällbandet expanderar vid brand och tätar effektivt mot brandspridning till vind via takfotsventilationen och skyddar mot brandspridning mellan brandceller i 60 respektive 90 minuter beroende på montagesätt. I sitt normaltillstånd påverkar den inte ventilationen som andra brandtätande produkter kan göra.

Protega Firestop E 1200 har fått högsta bedömningen av Byggvarubedömningen, är godkänd av Sundahus, BASTA-registrerad och kan användas i Svanenmärkta byggnader.

De ingående produkterna i Protegas brandtätningssystem för genomföringar av kablar, rör och ventilationskanaler innehar en EPD.
Produkterna är Protega Novaflex, Protega Novatherm SP, Protega Ecomastic SP, Protega Novastripe, Protega Novapipe W, Protega Novapipe S och Protega Firestop 1200.

Takfotstätning Protega Firestop E 1200
Takfotstätning Protega Firestop E 1200

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.