• Nyheter
  • Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Nyheter

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet
Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.

Ett förhållandevis enkelt sätt att få en hållbar vattenanvändning är att ta till vara på regnvattnet och inte låta det gå till spillo i dagvattensystemet. Fann Regnvattentank är optimal för tillvaratagande och distribution av vatten vid tillfällen och aktiviteter där användning av dricksvatten inte är en nödvändighet, som bevattning av trädgård, påfyllnad av pool och rengöringsarbete i anslutning till fastighet.

Regnvattenstanken anläggs alltid på frostfritt djup och installeras med fördel samtidigt som till exempel grävning för enskilt avlopp eller dräneringsarbete. Till tanken medföljer pump, avstängningsventil, filter, stos, rördelar, kopplingar och trädgårdsslang med Gardena®-anslutning. Pumpen klarar användning med upp till 40 meters slang. Filterkorg och pump nås enkelt i marknivå och vid normala förhållande krävs tillsyn och underhåll av systemet endast en gång per år. Reservdelar går även att kompletteras med separat.

Fann Regnvattentank finns i volymerna 3000 och 4000 liter.

Skriven av Jenny Öhlund

Kompletteringspaket med reservdelar
Kompletteringspaket med reservdelar
Fann Regnvattentank är nominerade till Nordbyggs Guldmedalj 2022
Fann Regnvattentank är nominerade till Nordbyggs Guldmedalj 2022

Nyheter

Kantelement i platta paket

2022-09-28
Grundelement

Finja Betong lanserar L-element FLEX, ett L-format kantelement i två delar som levereras i platta paket till arbetsplatsen och monteras ihop på plats med not och spont-funktion. Konstruktionen med lös botten och rygg gör att de kan levereras omonterade i förpackningar som tar hälften så stor plats. Detta medför ökad samlastning vilket i sin tur ger en enklare lasthantering, färre transporter med minskade utsläpp och fraktkostnader som följd.

Betongfritt för väggar under mark

2022-09-26
Väggelement

Koljern Nordic AB har utvecklat prefabricerade element för konstruktion under mark. Systemet bygger på stål och Foamglas® med särskilda egenskaper som skyddar mot fukt, skadedjur och är brandsäkert. Det håller dessutom lägre klimatavtryck än traditionell betong och kan återanvändas och återvinnas.

Braskaminen för den digitala eran

2022-09-23
Braskaminer

Contura Connect 556 är en innovativ braskamin som reglerar lufttillförseln via en app som ger full kontroll över olika funktioner och meddelar till exempel när det är dags att lägga in mer ved. Kaminen bidrar till eldning på ett så gynnsamt sätt som möjligt för både hem och miljö.

The Box underlättar tapetseringen

The Box underlättar tapetseringen

The Box är en ny typ av låda för tapetrullar som tagits fram för att underlättar arbetet med tapetsering genom att hålla tapetrullen på plats och skydda den från yttre åverkan. Utformningen av lådan förhindrar att tapeten rullar upp på väggen, även då rullen nått sitt slut.

Uppkopplad radiatortermostat kan sänka elräkningen

Schneider Electric utökar sitt smarta hemsystem Wiser med en uppkopplad radiatortermostat för vattenburna element. Via Wiser by SE-appen kan man schemalägga sin uppvärmning samt styra värmen rum för rum och därigenom effektivisera energiförbrukningen i hemmet med upp till 19 procent.

Badrumsprodukter av sand

Badrumsprodukter av sand

Det tyska företaget Sandhelden har i samarbete med olika designers tagit fram produkter för badrum, producerade av kvartssand i 3D-printer. Produkterna är karaktäristiskt utformade med referenser till bland annat naturen, rymden och mytologin med avsikt att hamna i blickfånget.

Sila Dammkåpa leder dammet in i luftrenaren

Leder dammet in i luftrenaren

Sila AB designar, tillverkar och säljer luftrenare för bygg- och saneringsbranschen och har nu skapat Dammkåpa, ett tillbehör som på ett enkelt sätt leder dammet vid mixning av torrbruk in i luftrenaren och förhindrar onödig dammspridning på byggarbetsplatsen.