• Nyheter
  • Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Nyheter

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet
Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.

Ett förhållandevis enkelt sätt att få en hållbar vattenanvändning är att ta till vara på regnvattnet och inte låta det gå till spillo i dagvattensystemet. Fann Regnvattentank är optimal för tillvaratagande och distribution av vatten vid tillfällen och aktiviteter där användning av dricksvatten inte är en nödvändighet, som bevattning av trädgård, påfyllnad av pool och rengöringsarbete i anslutning till fastighet.

Regnvattenstanken anläggs alltid på frostfritt djup och installeras med fördel samtidigt som till exempel grävning för enskilt avlopp eller dräneringsarbete. Till tanken medföljer pump, avstängningsventil, filter, stos, rördelar, kopplingar och trädgårdsslang med Gardena®-anslutning. Pumpen klarar användning med upp till 40 meters slang. Filterkorg och pump nås enkelt i marknivå och vid normala förhållande krävs tillsyn och underhåll av systemet endast en gång per år. Reservdelar går även att kompletteras med separat.

Fann Regnvattentank finns i volymerna 3000 och 4000 liter.

Skriven av Jenny Öhlund

Kompletteringspaket med reservdelar.
Kompletteringspaket med reservdelar.

Nyheter

Multifunktionellt fogband för lufttäta fönsterfogar

2021-06-16
Fogband

illbrucks nya svällande fogband TP654 illmod Trio 1050 har en unik vågstruktur som ger en absolut lufttät kontakt mellan vägg och fönsterkarm. Fogbandet har även ljudisolerande egenskaper, är regnsäkert samtidigt som det variabla fuktighetsskiktet tillåter utsläpp av ånga.

Signaler på en vändning för lokalbyggandet

I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & Prognoser, kommer nu tidiga signaler på att det kan komma att ske en vändning i nyproduktionen av privata lokaler. Den kraftiga nedgången i konjunkturen i kombination med pandemins effekter i form av en ökad andel distansarbete och e-handel, har drabbat det privata lokalbyggandet hårt.

Guide 3304 ENVI™ - arbetshandskar av sockerbetor

Arbetshandskar av sockerbetor

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.