• Nyheter
  • Sverige i topp på nordisk byggmarknad

Nyheter

Sverige i topp på nordisk byggmarknad

Sverige i topp på nordisk byggmarknad. Foto Harald Holm
Nyligen presenterade Industrifakta sin senaste kvartalsrapport, som beskriver det ekonomiska läget i de nordiska länderna och situationen för respektive lands byggmarknad med framtidsbedömningar.

Rapporten visar att Sveriges husbyggnadsinvesteringar, under det kommande året, beräknas växa avsevärt mycket starkare jämfört med Danmark, Norge och Finland. Även den ekonomiska tillväxten väntas utvecklas bäst i Sverige i en nordisk jämförelse.

Finlands ekonomiska kräftgång verkar nu äntligen vara till ända, men återhämtningen sker i långsam takt. Sverige sticker ut i sammanhanget med en bred uppgång på byggmarknaden. I Finland och Danmark är det flerbostadshusbyggandet och den offentliga sektorns husbyggande som agerar motor.

Källa: Industrifakta AB, Byggmarknaden i Norden

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.