• Nyheter
  • Sverige har EU:s högsta byggkostnader

Nyheter

Sverige har EU:s högsta byggkostnader

industrifakta
Höga marginaler i mellanleden - en av förklaringarna

Sverige har de högsta kostnaderna för bostadsbyggande i EU enligt en EU-studie. I studien var kostnaderna 72 procent över snittet i Europa. Orsaker som ofta nämns är långa handläggningstider hos kommunerna, låg produktivitet hos byggföretagen och höga löner med mera samt ett kärvare klimat som inverkar negativt.

Höga marginaler
En annan bidragande faktor till högre byggkostnader som det sällan talas om är höga marginalerna hos byggrossisterna. Exempelvis så har de båda dominerande grossisterna rörelsemarginaler (Ebita) på 7,8 respektive 7,5, vilket får anses som högt. En tänkbar förklaring till dessa höga siffror är att konkurrenstrycket inte är lika högt i grossistledet och att byggföretagen inte har förmått att utnyttja sin storlek till att sätta press på priserna.

En väg att gå är att direktupphandla byggmaterial centralt men hittills har inte denna väg använts i någon större utsträckning då direktimporterad volym utgör mindre än 10 procent av de totala inköpen. Hanteringskostnader, säker förvaring, dålig framförhållning och små volymer menar grossisterna är hämmande för byggbolagens möjligheter att köpa in volymer centralt.

Källa: Industrifakta

 

Sverige har EU:s högsta byggkostnader
Sverige har EU:s högsta byggkostnader

Nyheter

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.

Industrins husbyggande fortsätter minska

Industrins husbyggande fortsätter minska

Affärskonsulterna Navet tar varje kvartal fram en konjunkturrapport som visar läget och förväntningarna på bygg- och fastighetsmarknaden. Den senaste rapporten, som presenterades i december, visade en tydlig inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna.

God jul & Gott nytt år!

God jul & Gott nytt år!

Byggkatalogens redaktion önskar alla våra kunder och läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Vi är tillbaka igen efter helgerna med aktuella produktnyheter och trendspaningar i byggbranschen. Fortsätt gärna höra av er med tips på nya och spännande produkter eller andra synpunkter och önskemål!