Den 19 och 20 september genomför vi servicearbeten och uppgraderingar inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Sverige har EU:s högsta byggkostnader

Nyheter

Sverige har EU:s högsta byggkostnader

industrifakta
Höga marginaler i mellanleden - en av förklaringarna

Sverige har de högsta kostnaderna för bostadsbyggande i EU enligt en EU-studie. I studien var kostnaderna 72 procent över snittet i Europa. Orsaker som ofta nämns är långa handläggningstider hos kommunerna, låg produktivitet hos byggföretagen och höga löner med mera samt ett kärvare klimat som inverkar negativt.

Höga marginaler
En annan bidragande faktor till högre byggkostnader som det sällan talas om är höga marginalerna hos byggrossisterna. Exempelvis så har de båda dominerande grossisterna rörelsemarginaler (Ebita) på 7,8 respektive 7,5, vilket får anses som högt. En tänkbar förklaring till dessa höga siffror är att konkurrenstrycket inte är lika högt i grossistledet och att byggföretagen inte har förmått att utnyttja sin storlek till att sätta press på priserna.

En väg att gå är att direktupphandla byggmaterial centralt men hittills har inte denna väg använts i någon större utsträckning då direktimporterad volym utgör mindre än 10 procent av de totala inköpen. Hanteringskostnader, säker förvaring, dålig framförhållning och små volymer menar grossisterna är hämmande för byggbolagens möjligheter att köpa in volymer centralt.

Källa: Industrifakta

 

Sverige har EU:s högsta byggkostnader
Sverige har EU:s högsta byggkostnader

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.