Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Sverige allt soltörstigare

Sverige allt soltörstigare
Det är inte bara vi svenskar som törstar efter mer sol utan även våra byggnader.

Med ny teknik och ökade produktionsvolymer har priserna på solceller sjunkit kraftigt. Med kommande tunnfilmsceller kan användningen öka ytterligare.

På fasader och fönster
Ett intressant användningsområde är fasadglas, där solceller kan läggas på i olika färger. Ett annat är att laminera cellerna på fönsterglas och låta dessa fungera som solskydd.

Takmontering ger mest
Den klassiska monteringen på tak bedöms dock fortfarande ge mest energi per investerad krona.

Solceller i större projekt
Allt fler större byggprojekt med solceller genomförs nu över hela landet. Syftet är att minska behoven av extern elproduktion samt för att kompensera för mer energislukande utrustning i byggnaderna.

Källa: Industrifakta AB

Sverige allt soltörstigare
Sverige allt soltörstigare

Nyheter

Skåne i topp bland storstadslänen när det gäller husbyggnadsinvesteringar

I Skåne bedöms den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar för 2020 att landa strax över 2019 års volym. Det kan jämföras med de andra storstadslänen, Stockholm och Västra Götaland, där husbyggnadsinvesteringarna bedöms ha minskat med ca 3 respektive 10 procent. Det visar NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för Sveriges byggmarknad, som levereras en gång i kvartalet.

Tydlig tillträdeskontroll för offentliga lokaler

Stora samhällsutmaningar råder fortfarande gällande rekommendationerna kring social distansering under Coronapandemin. Som ett komplement till det personliga ansvaret har Avancerad Entré Teknik lanserat ett tillträdessystem för kontroll av in- och utpassering som stämmer av den totala kapaciteten för ett specifikt utrymme.

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Ecosafe fallskydd Björns trädgård

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.