• Nyheter
  • Svårigheter med rekrytering kan bromsa bygginvesteringar

Nyheter

Svårigheter med rekrytering kan bromsa bygginvesteringar

Svårigheter med rekrytering kan bromsa bygginvesteringar
Svårigheter att rekrytera nyckelpersoner till installations- och konsultbranscherna riskerar att bromsa bygginvesteringar.

Den slutsatsen drar analysföretaget Industrifakta i samband med att man sammanställer svaren i höstens konjunkturenkäter med olika teknikintensiva branscher i byggsektorn. Gemensamt för många underentreprenörer, konsulter och teknikleverantörer i våra paneler är att de har stora svårigheter att hitta rätt utbildad personal, säger Jens Linderoth på Industrifakta.

Kompetensbrist upplevs av många företag som det största hotet mot den egna verksamheten och möjligheten att expandera. I genomsnitt är det 85 procent av de intervjuade företagen som har svårigheter att hitta rätt typ av personal. Inom flera teknikbranscher är det inte på hantverkssidan som de största bristerna finns. Istället är det bristen på ledningspersonal och projektledare som den senaste tiden har ökat dramatiskt.

Källa: Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta
Industrifatkta
Industrifatkta

Nyheter

Byggskivor av återvunna förpackningar

2021-10-22
Kompositskivor

Recomas byggskivor är helt tillverkade av återvunna kompositförpackningar där enbart värme och tryck används vid tillverkningsprocessen. Skivorna finns i tre olika utföranden för användning i t ex innerväggar, tak, fasader och möbelindustrin.

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.