• Nyheter
  • Svårigheter att höja renoveringstakten

Nyheter

Svårigheter att höja renoveringstakten

Svårigheter att höja renoveringstakten
Industrifakta räknar med att den totala volymen ombyggnad och underhåll av flerbostadshus kommer att växa med 3-4 procent per år de kommande två åren.

Prognosen bygger på intervjuresultat från en panel av 100 större bostads- och fastighetsbolag, som intervjuas med jämna mellanrum. Trots de omfattande behoven av teknisk upprustning och energieffektivisering, som finns i beståndet av flerbostadshus som byggdes under miljonprogrammet, är det flera faktorer som håller tillbaka aktiviteten.

I första hand menar många underhållsansvariga att det saknas tillräckligt ekonomiskt utrymme och att det är svårt att genomföra de hyreshöjningar som skulle krävas för att täcka kostnaderna.

Andra viktiga orsaker är avsaknad av evakueringslägenheter, ett problem som ökar kontinuerligt med hänsyn till bostadsbristen, samt svårigheter att få tag på hantverkspersonal.

I toppen av den långa listan på renoveringsåtgärder som prioriteras just nu finner man åtgärder för stammar och våtrum. Även fasader har hög prioritet.

Källa: Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Byggskivor av återvunna förpackningar

2021-10-22
Kompositskivor

Recomas byggskivor är helt tillverkade av återvunna kompositförpackningar där enbart värme och tryck används vid tillverkningsprocessen. Skivorna finns i tre olika utföranden för användning i t ex innerväggar, tak, fasader och möbelindustrin.

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.