• Nyheter
  • Svagt negativ utveckling i Maskinentreprenörernas färska konjunkturrapport

Nyheter

Svagt negativ utveckling i Maskinentreprenörernas färska konjunkturrapport

Svagt negativ utveckling i Maskinentreprenörernas färska konjunkturrapport
Varje halvår presenterar Maskinentreprenörerna sin konfidensindikator, MEKO, som speglar stämningsläget i branschen. I november 2022 visar MEKO att stämningsläget är svagt negativt, men från en hög nivå. Prognosen för det kommande halvåret visar på en fortsatt försiktighet i branschen.

MEKO består av ett antal ekonomiska indikatorer och mätvärden i representativa medlemsföretag i branschorganisationen Maskinentreprenörerna. Rapporten tas fram i samarbete med affärskonsulterna Navet AB. Nivån på efterfrågan på maskinentreprenörernas tjänster är rekordhög, vilket visar det underliggande behovet av branschens tjänster. Samtidigt sjunker såväl orderstock, arbetsvolym som beläggningsgrad från höga nivåer, vilket tyder på att en utmanande omvärld dämpar aktiviteten i branschen. 

MEKO-värdet har stor betydelse när det gäller att förstå byggsektorns utveckling och förutsättningar och är en tidig temperaturmätare på konjunkturen i branschen. I dagsläget domineras branschens utmaningar av stigande priser, både på drivmedel, material och reservdelar. Närmare 8 av 10 företag anger att de ökade priserna på drivmedel är ett av de största hoten på marknaden just nu. Rapporten finns tillgänglig på Maskinentreprenörernas hemsida.

Källa: Maskinentreprenörerna, Navet AB

Nyheter

Pant på möbler för cirkulära affärer

Det svenska företaget Svedholm Design AB, som både designar och tillverkar möbler och inredning för offentlig miljö, har i sin strävan efter minskat klimatavtryck skapat en pantmodell på sina egna möbler. De produkter som kunden inte längre använder tar Svedholms tillbaka mot en pant, fräschas upp och säljs vidare som refurbished/renoverade produkter med en förnyad garanti på 2 år.

Följsamt förband vid storm och jordskalv

2023-03-16
Byggbeslag

Det italienska företaget Rotho Blaas lanserar ALUMEGA - en koppling för pelar- och balkanslutning som tillåter fri rotation i bägge ändarna av träbalken. Vid jordbävning eller kraftig vind följer anslutningen pelarrotationen vilket bevarar skjuvmotståndet för gravitationsbelastningar från golvet och därmed minskar strukturella skador.

EcoCocon naturnära panelsystem av halm

Naturnära panelsystem av halm

Slovakiska EcoCocon tillverkar ett väggsystem med högisolerande paneler tillverkade av 98 procent naturliga och förnybara material. Halmisoleringen absorberar CO₂ under tillväxtfasen och den höga kiseldioxidhalten fungerar som ett naturligt brandskyddsmedel. Resultatet är kollagrande väggpanelsystem för sund inomhusluft utan avsöndring av skadliga substanser, stor akustisk och termisk komfort som samtidigt uppfyller passivhusstandard.

Ljudabsorbent av torvfiber

Ljudabsorbent av torvfiber

Ljudabsorbenten Sound Of Silence från Okko Design är en akustisk väggpanel med eget konstnärligt uttryck designad av Ingegerd Råman. Panelerna är tillverkade av torvfiber som hämtas direkt från naturen med goda ljudabsorberande egenskaper.

Nya träprodukter av återvunnet KL-trä

2023-03-14
Limträ

Det svenska företaget MoreWood har väckt idén med vidareförädling helt uteslutande av återvunnet KL-trä från befintliga byggnadsprojekt. Genom att ta vara på redan skapade resurser får företaget ut det mesta av dem för att tillverka nya produkter som kan användas om igen.

Möbler för utomhuskontoret - The Bug, Fotograf Robert Johansson

Möbler för utomhuskontoret

Att som kontorsarbetare sitta inne en solig dag och längta ut kan de flesta känna igen sig i. Lovisa of Sweden har löst det genom att skapa väderskyddande och ljuddämpande kontorsmöbler av svenskt trä och återvunnet stål för placering utomhus.