• Nyheter
  • Svagt kapacitetsutnyttjande får industrins byggande att halta

Nyheter

Svagt kapacitetsutnyttjande får industrins byggande att halta

Parkeringshus. Foto: Harald Holm
Medan både bostads- och lokalbyggandet går på högvarv, fortsätter industrins husbyggande att gå kräftgång.

Analysföretaget Industrifakta visar i sin kommande konjunkturrapport att takten för det första halvårets påbörjade industribyggande indikerar en minskning för helåret 2016 jämfört med 2015.

Jens Linderoth, analysansvarig på Industrifakta kommenterar utvecklingen. ”De senaste fem åren har byggvolymen inom industri och tillverkning hållit sig relativt oförändrad. Om vi ser till kapacitetsutnyttjandet i industrin, så har det egentligen inte förändrats så mycket sedan 2010. Vi ligger på en lägre nivå idag än vi gjorde innan finanskrisen och det är klart att det påverkar behovet av nya industrilokaler”.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.