Vi genomför servicearbeten och uppgraderingar i och med lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Svagare ökning av underhåll

INGEN BILD
Enligt Industrifaktas senaste konjunkturrapport i september, väntas tillväxten för byggnadsunderhållet mattas av i år och nästa år.

De senaste åren har underhållet vuxit med omkring 3 procent per år, men mot 2010 väntas volymen endast växa med någon procent. Enligt Industrifaktas fastighetspanel, som består av privata fastighetsägare och kommunala bostadsföretag, är det främst de privata bolagen som väntas hålla igen på underhållet i år och nästa år. De kommunägda bolagen kommer troligen att fortsätta öka sitt underhåll med i storleksordningen 2 procent per år under de närmaste två åren.

Avlopp och energibesparing prioriteras

De kommunägda bolagen, som har en stor andel bostäder byggda under perioden 1961-1975, väntas prioritera renovering av stammar och avlopp medan de privata fastighetsägarna i panelen till stor del riktar in sig mot energisparande åtgärder. Allmänt inre och yttre underhåll kommer, enligt panelen att få stå tillbaka för mer genomgripande åtgärder. Flertalet av de intervjuade väntar sig en måttlig ökning av underhållsvolymen på fem års sikt.

 

Källa: Industrifakta

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.