Den 19 och 20 september genomför vi servicearbeten och uppgraderingar inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Svagare konjunktur hos konsultföretagen

Nyheter

Svagare konjunktur hos konsultföretagen

INGEN BILD
Industrifaktas panel med 60 arkitekter och byggtekniska konsultföretag visar i den senaste mätningen en vikande arbetsvolym och orderstock.

Konsulterna i panelen ger tidiga indikationer på hur olika delar av byggmarknaden kan utvecklas på 1-2 års sikt. Under 2009 väntar de sig oförändrad eller svagt minskande efterfrågan. På årsbasis ökade arbetsvolymen i augusti med cirka 2 procent. Men under det senaste halvåret har arbetsvolymen minskat med cirka 2 procent.

Arkitekterna är den grupp, som redovisar den svagaste utvecklingen med en treprocentig minskning av arbetsvolym och orderstock det senaste halvåret. Det är tydligt att räntehöjningar och konjunkturavmattning nu uppfattas som de största hoten mot konsultmarknaden. Samtidigt har många konsultföretag en förhoppning om att offentliga byggprojekt ska kunna komma igång när överhettningen på byggmarknaden dämpats och anbudspriserna sjunker. Flertalet väntar sig också fortsatta uppdrag inom energirådgivning, energideklaration och effektivisering av fastighetsdrift.

Länk: http://www.industrifakta.se/konjunkturbevakning/

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.