• Nyheter
  • Svagare konjunktur hos konsultföretagen

Nyheter

Svagare konjunktur hos konsultföretagen

INGEN BILD
Industrifaktas panel med 60 arkitekter och byggtekniska konsultföretag visar i den senaste mätningen en vikande arbetsvolym och orderstock.

Konsulterna i panelen ger tidiga indikationer på hur olika delar av byggmarknaden kan utvecklas på 1-2 års sikt. Under 2009 väntar de sig oförändrad eller svagt minskande efterfrågan. På årsbasis ökade arbetsvolymen i augusti med cirka 2 procent. Men under det senaste halvåret har arbetsvolymen minskat med cirka 2 procent.

Arkitekterna är den grupp, som redovisar den svagaste utvecklingen med en treprocentig minskning av arbetsvolym och orderstock det senaste halvåret. Det är tydligt att räntehöjningar och konjunkturavmattning nu uppfattas som de största hoten mot konsultmarknaden. Samtidigt har många konsultföretag en förhoppning om att offentliga byggprojekt ska kunna komma igång när överhettningen på byggmarknaden dämpats och anbudspriserna sjunker. Flertalet väntar sig också fortsatta uppdrag inom energirådgivning, energideklaration och effektivisering av fastighetsdrift.

Länk: http://www.industrifakta.se/konjunkturbevakning/

Nyheter

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.

Industrins husbyggande fortsätter minska

Industrins husbyggande fortsätter minska

Affärskonsulterna Navet tar varje kvartal fram en konjunkturrapport som visar läget och förväntningarna på bygg- och fastighetsmarknaden. Den senaste rapporten, som presenterades i december, visade en tydlig inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna.