• Nyheter
  • Svag ökning av installationsvolymen 2007

Nyheter

Svag ökning av installationsvolymen 2007

INGEN BILD
Det samlade värdet av installationer inom el, kyla, ventilation och värme/sanitet har ökat med omkring 2 procent under 2007, visar beräkningar av Industrifakta.

Bakom den positiva utvecklingen låg i första hand en ökad aktivitet för husbyggandet inom industri, detaljhandel och offentliga lokaler. Däremot noterades sjunkande volymer i sektorer som ny- och ombyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad inom kontor.

Industrifakta beräkningar har baserats med hänsyn till påbörjade husbyggnadsinvesteringar, löpande byggnadsunderhåll samt installationer i industri och näringsliv.

Källa: Industrifakta AB

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.