• Nyheter
  • Svag ökning av husbyggnadsvolymen under första kvartalet

Nyheter

Svag ökning av husbyggnadsvolymen under första kvartalet

Svag ökning av husbyggnadsvolymen under första kvartalet
Enligt analysföretaget Industrifaktas kommande konjunkturrapport, ökade de samlade husbyggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler med knappt 5 procent under första kvartalet i år.

Ökningen med knappt 5 procent under första kvartalet i år är jämfört med samma kvartal förra året. Medan det privata och offentliga lokalbyggandet föll tillbaka med ca 10 procent, fortsatte nybyggandet av bostäder att öka kraftigt. Enligt Industrifakta steg de totala husbyggnadsinvesteringarna med hela 25 procent 2016 mätt i påbörjade investeringar. I år räknar företaget med att tillväxten planar ut kring förra årets nivå. Industrifakta släpper sin nästa konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, i slutet av juni.

Källa: Industrifakta AB

Svag ökning av husbyggnadsvolymen under första kvartalet
Svag ökning av husbyggnadsvolymen under första kvartalet

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.