• Nyheter
  • Svag byggkonjunktur enligt Navet Analytics konsultenkät

Nyheter

Svag byggkonjunktur enligt Navet Analytics konsultenkät

Svag byggkonjunktur enligt Navet Analytics konsultenkät
Varje halvår samlar analysföretaget NAVET Analytics in statistik från ett stort antal arkitekter och byggtekniska konsulter för att få tidiga signaler om hur byggmarknaden kommer att utveckla sig.

Genom att mäta arbetsvolym och orderstock samt analysera marknadens hot och möjligheter får NAVET Analytics tillgång till viktiga temperaturmätare för byggkonjunkturen. Redan för två år sedan bromsade arbetsvolymtillväxten in hos konsultpanelen, vilket sedermera har visat sig i form av en allt svagare byggkonjunktur. Vid den senaste mätningen i januari kom det indikatorer på att konjunkturen på byggmarknaden kan ha nått sin bottennivå och nu sakta börjar återhämta sig igen. Tecknen kommer från arkitekterna och de byggtekniska konsulterna, som räknar med att orderstocken kommer att öka med ca 0,8 procent under det kommande halvåret. Drygt hälften av de intervjuade konsulterna väntar sig en oförändrad efterfrågan på konsulttjänster i år. Nybyggnad av flerbostadshus och projekt inom offentlig sektor dominerar arkitekternas uppdragsportfölj för tillfället. Däremot ser det betydligt sämre ut när det gäller projekt inom kontor och handel.

Källa: NAVET Analytics, Marknadstrender Bygg

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.