Nyheter

Substitutionscentrum inrättas

Substitutionscentrum inrättas
Regeringen har fattat beslut om att ge RISE i uppgift att starta ett substitutionscentrum.

I oktober gav Boverket, utifrån ett regeringsuppdrag, Svensk Byggtjänst i uppgift att upprätta ett Informationscentrum för hållbart byggande. Där är en av uppgifterna att främja energieffektivt byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Verksamheten kommer att vara igång i januari 2018.

Regeringen har nu också fattat beslut om att inrätta ett substitutionscentrum. Centret ska hjälpa företag att byta ut farliga ämnen. RISE (Research Institutes of Sweden AB - tidigare SP) har fått regeringens uppdrag att starta verksamheten som kommer att ligga i Borås och bli en del av division Biovetenskap och material. Sju miljoner kronor per år avsätts under de kommande tre åren, men på sikt är målsättningen att centret ska vara självfinansierande.

Centret ska fungera som en oberoende knutpunkt mellan företag, organisationer, branscher, akademi, institut och myndigheter. Man ska förse företag, forskare och andra som har ett behov av ökad kunskap om farliga ämnen om vilka alternativ som går att använda och hjälpa dessa att byta ut farliga kemikalier i sina produkter. Viktigt är att Substitutionscentrum fungerar som ett stöd till mindre företag där resurserna och kunskapen inte är lika stora som på större företag, som ofta har egen kompetens på området.

Verksamheten ska bedrivas genom en rådgivningstjänst, man vänder sig även till upphandlande myndigheter som kan få hjälp med att veta om en produkt innehåller oönskade kemikalier, eller om oönskade kemikalier används vid tillverkningen. Enn annan viktig del i verksamheten kommer att utgöras av utbildning och information.

Regeringen tror att ett substitutionscentrum, förutom ett hållbart samhälle, kommer att bidra till ett starkare och konkurrenskraftigare näringsliv och att det nu blir möjligt att arbeta mer systematiskt med dessa frågor.

I Sverige berörs 32.000 företag av kemikalielagstiftningen.

Skriven av Harald Holm

.
.
Pernilla Walkenström
Pernilla Walkenström

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.