Den 19 och 20 september genomför vi servicearbeten och uppgraderingar inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Substitutionscentrum inrättas

Substitutionscentrum inrättas
Regeringen har fattat beslut om att ge RISE i uppgift att starta ett substitutionscentrum.

I oktober gav Boverket, utifrån ett regeringsuppdrag, Svensk Byggtjänst i uppgift att upprätta ett Informationscentrum för hållbart byggande. Där är en av uppgifterna att främja energieffektivt byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Verksamheten kommer att vara igång i januari 2018.

Regeringen har nu också fattat beslut om att inrätta ett substitutionscentrum. Centret ska hjälpa företag att byta ut farliga ämnen. RISE (Research Institutes of Sweden AB - tidigare SP) har fått regeringens uppdrag att starta verksamheten som kommer att ligga i Borås och bli en del av division Biovetenskap och material. Sju miljoner kronor per år avsätts under de kommande tre åren, men på sikt är målsättningen att centret ska vara självfinansierande.

Centret ska fungera som en oberoende knutpunkt mellan företag, organisationer, branscher, akademi, institut och myndigheter. Man ska förse företag, forskare och andra som har ett behov av ökad kunskap om farliga ämnen om vilka alternativ som går att använda och hjälpa dessa att byta ut farliga kemikalier i sina produkter. Viktigt är att Substitutionscentrum fungerar som ett stöd till mindre företag där resurserna och kunskapen inte är lika stora som på större företag, som ofta har egen kompetens på området.

Verksamheten ska bedrivas genom en rådgivningstjänst, man vänder sig även till upphandlande myndigheter som kan få hjälp med att veta om en produkt innehåller oönskade kemikalier, eller om oönskade kemikalier används vid tillverkningen. Enn annan viktig del i verksamheten kommer att utgöras av utbildning och information.

Regeringen tror att ett substitutionscentrum, förutom ett hållbart samhälle, kommer att bidra till ett starkare och konkurrenskraftigare näringsliv och att det nu blir möjligt att arbeta mer systematiskt med dessa frågor.

I Sverige berörs 32.000 företag av kemikalielagstiftningen.

Skriven av Harald Holm

.
.
Pernilla Walkenström
Pernilla Walkenström

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.