Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Styr värmepumpen med pekskärm

Styr värmepumpen med pekskärm
Jeff Electronics lanserar en ny styrdator för värmepumpar i småhus och andra mindre byggnader. För att ge en tillförlitlig och användarvänlig styrning har den försetts med pekskärm.

  
 

Jeff Electronics nya styrdator för värmepumpar, CCV Pro, är särskilt utvecklad för att vara användarvänlig. Därför har den fått en pekskärm där värmen enkelt ska kunna styras via tydliga dialogfunktioner.

Styrdatorn CCV Pro är avsedd för värmepumpar i småhus eller andra mindre byggnader. Den kan användas för nya värmepumpar, men även som ersättning när styrsystemet i en äldre värmepump behöver bytas ut. Produkten är utvecklad med tanke på energieffektivisering och driftsäkerhet. Dessutom för att vara så användarvänlig som möjligt.
– Vid utvecklingen har vi haft fokus på användarvänlighet och det här är Sveriges första styrdator med pekskärm. Men samtidigt är tekniken bakom skärmen beprövad, eftersom den bygger på tidigare styrningar som sitter i värmepumpar från Thermia, säger Jan Lindberg, som är marknadsansvarig på Jeff Electronics AB.

Pekskärm med enkla dialoger

Pekskärmen har måtten 60 gånger 110 millimeter och är försedd med ett tydligt användargränssnitt. Bland annat har det stora ikoner och enkla dialoger. För varje dialog finns även en hjälpfunktion som öppnas när man pekar på ett frågetecken. Skärmen kan levereras för att monteras integrerat eller i ett separat styrskåp.

Kommunicerar med andra system

Styrdatorn kan kommunicera med andra system genom protokollet Modbus. Via en extern dator går det att läsa och skriva information till och från styrdatorn. Den kan även kopplas till en webbserver för fjärrstyrning.

Olika systemlösningar möjliga

Styrdatorn kan konfigureras för olika systemlösningar. Det kan exempelvis vara hur rör och ventiler är sammankopplade i värmesystemet. Dessutom kan man för den valda systemlösningen konfigurera antal kompressorer, steg i elpanna eller extra shuntgrupp.

Nyheter

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

2021-01-15
Fallunderlag

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.

Miljöanpassade kabelskåp redo för belysning och fördelning

GARO har tagit fram kabelskåp med förmonterad utrustning för belysningsstyrning och fördelning i 18 olika färdigmonterade standardutföranden. Skåpen har ett hölje av tålig Magnelis och är främst avsedda för placering i offentliga miljöer med höga påfrestningskrav av exempelvis klimat, trafik, snöröjning, vandalisering och hundars revirmärkning.

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

NAVET Analytics, som arbetar med löpande omvärldsanalyser och konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden, reflekterar kring krisåret 2020 och effekterna när det gäller investeringar och marknadsförutsättningar. På många sätt skilde sig utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden jämfört med tidigare ekonomiska kriser och det går att hitta förklaringar i såväl krisens ursprung som vilka kundgrupper krisen främst berör.