Nyheter

Styr värmepumpen med pekskärm

Styr värmepumpen med pekskärm
Jeff Electronics lanserar en ny styrdator för värmepumpar i småhus och andra mindre byggnader. För att ge en tillförlitlig och användarvänlig styrning har den försetts med pekskärm.

  
 

Jeff Electronics nya styrdator för värmepumpar, CCV Pro, är särskilt utvecklad för att vara användarvänlig. Därför har den fått en pekskärm där värmen enkelt ska kunna styras via tydliga dialogfunktioner.

Styrdatorn CCV Pro är avsedd för värmepumpar i småhus eller andra mindre byggnader. Den kan användas för nya värmepumpar, men även som ersättning när styrsystemet i en äldre värmepump behöver bytas ut. Produkten är utvecklad med tanke på energieffektivisering och driftsäkerhet. Dessutom för att vara så användarvänlig som möjligt.
– Vid utvecklingen har vi haft fokus på användarvänlighet och det här är Sveriges första styrdator med pekskärm. Men samtidigt är tekniken bakom skärmen beprövad, eftersom den bygger på tidigare styrningar som sitter i värmepumpar från Thermia, säger Jan Lindberg, som är marknadsansvarig på Jeff Electronics AB.

Pekskärm med enkla dialoger

Pekskärmen har måtten 60 gånger 110 millimeter och är försedd med ett tydligt användargränssnitt. Bland annat har det stora ikoner och enkla dialoger. För varje dialog finns även en hjälpfunktion som öppnas när man pekar på ett frågetecken. Skärmen kan levereras för att monteras integrerat eller i ett separat styrskåp.

Kommunicerar med andra system

Styrdatorn kan kommunicera med andra system genom protokollet Modbus. Via en extern dator går det att läsa och skriva information till och från styrdatorn. Den kan även kopplas till en webbserver för fjärrstyrning.

Olika systemlösningar möjliga

Styrdatorn kan konfigureras för olika systemlösningar. Det kan exempelvis vara hur rör och ventiler är sammankopplade i värmesystemet. Dessutom kan man för den valda systemlösningen konfigurera antal kompressorer, steg i elpanna eller extra shuntgrupp.

Nyheter

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter under 2023 – men energipriserna och räntorna kommer att spela en avgörande roll

Byggnadsunderhållet omfattar en betydande del av investeringarna i fastigheter i Sverige och utgör en viktig del av byggsektorn. För att prognosticera hur investeringarna i underhåll kommer att utvecklas framöver, intervjuar affärskonsulterna Navet AB regelbundet 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare, varav hälften är allmännyttiga bostadsföretag.