Nyheter

Styr golvvärmen med app

Styr golvvärmen med app
2019-12-06
RAYCHEM SENZ WIFI är en golvvärmetermostat som bidrar till hög komfort, låga energikostnader och kan styras via en app.

nVent RAYCHEM SENZ WIFI är en programmerbar termostat med swipe- och touchskärm som kan distansstyras med WIFI via en app i mobiltelefonen eller i surfplattan, som kan användas i system med elektrisk golvvärme. Den kombinerar användarvänlighet med flexibel design och bidrar till maximal komfort från golvvärmesystemet. Med appen kan man bl a ändra önskad temperatur, ändra driftläge, sänka temperaturen vid semester, justera veckoprogram och övervaka energikonsumtion, som kan kontrolleras på vecko-, månads- eller årsbasis.

Appen har även funktioner för zonstyrning. Upp till 32 SENZ WIFI-termostater i olika zoner kan styras av en och samma app och zonerna kan justeras individuellt, t ex helt stängas av. Man kan också själv namnge zonerna. Appen har tre förprogrammerade och redigerbara lägen/veckoprogram.

RAYCHEM SENZ WIFI beräknar när uppvärmningen ska starta för att uppnå önskad temperatur. Den anpassar sig till omgivningen och till golvkonstruktionen och känner av om ett fönster är öppet: Om rumstemperaturen faller snabbt, kallar RAYCHEM SENZ WIFI inte på värme omedelbart. Först efter en viss tid börjar termostaten reglera igen.

Termostaten har fyra reglerlägen; enbart golvgivare, enbart rumsgivare, rumsgivare med golvgivare som temperaturbegränsare, regulator (ingen givare ansluten)

Teknisk specifikation
Utgångsrelä:  Max 13 A
Anslutningsspänning:  230 VAC
Golvgivarvärde:  12 kΩ
Temperaturområde, golv- och rumsgivare:  +5 till 40 °C
Noggrannhet, golvgivare/rumsgivare:  +/- 0,2 °C i området 0 °C till 40 °C
Skyddsklass:  IP21 (En packningssats finns som tillbehör för att uppnå IP44)
Godkännanden / certifieringar:  VDE / CE
Mått (bredd x höjd x djup):  Design: 85,5 x 84,3 x 20/41,9 mm
Strömställarsystem:  87 x 87 x 20,6/42,7 mm

RAYCHEM SENZ WIFI är kompatibel med alla T2 och RAYCHEM golvvärmekablar och golvvärmemattor och är kompatibel med golvgivare för 2 kΩ, 10 kΩ, 12 kΩ, 15 kΩ, 33 kΩ och 100 kΩ.

nVent lämnar 12 års garanti, men om termostaten monteras av en certifierad PRO-installatör lämnas 20 års garanti.

Skriven av Harald Holm

Svart eller vitt utförande
Svart eller vitt utförande
Termostat, givare och front
Termostat, givare och front
20 års garanti
20 års garanti

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.