• Nyheter
  • Strömställare för tuffa miljöer

Nyheter

Strömställare för tuffa miljöer

Strömställare för tuffa miljöer
2008-11-06
Schneider Electric har utvecklat en halogenfri plast som ska ge strömställarna i serien Eljo Aqua Stark ökad motståndskraft mot kemikalier och brand.

      
 

Strömställare och uttag i produktserien Eljo Aqua Stark har fått en ny plastsammansättning som ger bättre motståndskraft mot brand och kemikalier.

 

Med den nyutvecklade plasten har serien fått högre motståndskraft mot ammoniak och vegetabiliska oljor. Något som är särskilt viktigt i lantbruksmiljöer och storkök.
Serien har även fått en högre brandklassning och uppfyller brandsäkerhetskrav från Lantbrukets brandskyddskommitté och Länsförsäkringar.


Plast som självslocknar

Ett konkret exempel på den ökade motståndskraften mot brand är att en strömställare som fattar eld slocknar inom 30 sekunder. Dessutom brinner inte plast som smält, och kan därmed inte sprida branden.
Den halogenfria plasten har även en annan fördel jämfört med, exempelvis, PVC. Vid brand läcker den inte klor, som tillsamans med vatten kan bilda frätande saltsyra.

 

Nyheter

Akustikskärmar av tillvaratagen textilfiber

BAUX har utvecklat en akustisk filtskärm för kontorsmiljö, BAUX Acoustic Felt, i samarbete med textilproducenten Ludvig Svensson och innovationsföretag The Loop Factory. Akustikskärmen består till 100 % av polyesterbaserade textilfibrer med full spårbarhet till textilavskärningar från svenskt fabriksgolv.

Gemensamt golvkoncept som kortar ledtiderna

2021-11-24
Plastgolv

Thomas Betong har tillsammans med Forbo Flooring Systems tagit fram ett golvkoncept som ska korta ledtiderna med cirka 6 månader samt reducera CO2-avtrycket med upp till 60% jämfört med traditionell torkbetong. Konceptet består av den klimatförbättrade betongen Thomagolv 4v Grön och Forbos löslagda golvsystem Modul’Up.

LEVA Moduler för jobb och undervisning utomhus

Moduler för jobb och undervisning utomhus

I samband med pandemin har behovet för arbete och undervisning utomhus ökat. Möbeltillverkaren SOMA Design möter efterfrågan med modulsystemet LEVA, en komplett lösning med tak, golv och olika möbeltillbehör för jobb, möten, undervisning och socialiserande i utemiljö.

ECOBOT autonoma städrobotar gör jobbet själva

Autonoma städrobotar gör jobbet själva

Procurator och Supplies Direct lanserar nu ECOBOT, den nya generationens helt autonoma kombiskur- och sopmaskiner från Gaussian Robotics som kan hantera golvrengöringen i sjukhus, kontor, skolor, stormarknader och parkeringsgarage på egen hand. Städrobotarnas driftsystem skapar egna kartor och planerar den optimala städrutten, även om det innebär att ta hissen mellan olika våningsplan själva.

Bygglov för privata lokaler visar positiv trend

Bygglov för privata lokaler visar positiv trend

I NAVET Analytics senaste månadsbrev Marknadssignaler & prognoser, visar statistiken över antalet beviljade bygglov för privata lokaler, som kontor, handel och hotell, en positiv utveckling. NAVET Analytics menar att utvecklingen signalerar en ganska stark tillväxt, sett till antalet nybyggnadsprojekt.