Nyheter

Strömbrytarserie med extra allt

Strömbrytarserie med extra allt
2011-02-03
Schneider Electric har utvecklat en ny serie strömbrytare som ska svara mot ökade krav. Det gäller exempelvis design, snabbare installation och ökad möjlighet till kombinerade montage.

    
 
 

Under våren lanserar Schneider Electric den nya apparatserien Exxact. Serien ska möta efterfrågan på flexibel installation, funktionalitet och design. På sikt ska serien ersätta nuvarande Trend.

  

Exxact är en ny apparatserie som utvecklats för att ge fler möjligheter med samma plattform och större valfrihet i designen. Man kan använda samma insats för både utanpåliggande och infälld montering för IP20. Genom att lägga till en tätningssats eller IP44-dosa kan man även konvertera delarna till IP44.

Kombineras med nätverksanslutning

Med den nya aparatserien kan man koppla samman ett antal uttag för både el, tele, tv och data. Det är även möjligt att koppla samman energi- och komfortstyrning med installationerna.

Flexibel design

I apparatserien ingår mer än 250 funktioner, insatser, färger och material att välja bland. På så vis ska man få stora möjligheter att anpassa utseendet till övrig inredning.

 

 

 

Nyheter

Litet uppkopplat vattenpass

Hultafors lanserar ett multifunktionellt och digitalt minivattenpass med Bluetooth som kombinerar funktionerna hos vattenpass, lutningsmätare och vinkelmätare i ett. Det lilla vattenpasset kan placeras i trånga och svåråtkomliga utrymmen där man via en app kan läsa av och lagra mätningen i sin smartphone.

ActiveLights Hybrid belysningsstolpar med rörelsekänsliga solceller

Närvarostyrda belysningsstolpar med solceller

Det svenska företaget Leading Light AB utvecklar och tillverkar soldrivna, närvarostyrda och uppkopplade belysningssystem för hållbara städer. En av produkterna är de närvarostyrda belysningsstolparna ActiveLights Hybrid som till större delen drivs med energi från de integrerade solcellspanelerna och endast växlar över till elnätet vid behov. De behovsstyrda stolparna lyser först när en förbipasserande närmar sig vilket kan spara upp till 80% energi enligt företaget.

Kräftgång i kontorsbyggandet under första halvåret

Enligt NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Marknadstrender bygg, visar kontorsbyggandet ingen tendens att lyfta efter fjolårets nedgång. 2020 minskade de påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringarna med 10 procent och under första halvåret i år visar utfallet nolltillväxt jämfört med samma period 2020.

MX-A utsugsklämma för en dammfri blandning

Dammfri blandning

Cement, murbruk och spackelmassor som blandas med visp i murarhink ger upphov till damm, både när materialet hälls över till hinken och vid blandning. Det finkorniga dammet kan innehålla kvarts med mera som kan leda till ohälsa. Festool erbjuder en enkel liten lösning i form av en utsugsklämma som kopplas till dammsugaren och minskar på dammet och skapar en bättre arbetsmiljö.