• Nyheter
  • Storstadslänen dominerar marknaden för byggmaterial

Nyheter

Storstadslänen dominerar marknaden för byggmaterial

Storstadslänen dominerar marknaden för byggmaterial
Stockholms län, som dominerar marknaden för byggmaterialanvändning, verkar ha tappat lite av dominansen 2015 p g a överhettning och kapacitetsbrist.

Detta framkommer i Industrifaktas senaste konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg Län, som analyserar byggandets utveckling och presenterar framtidsbedömningar på regional nivå. Utvecklingen för påbörjade husbyggnadsinvesteringar under förra årets första tre kvartal indikerar att byggmaterialvolymen i hela landet kan ha vuxit med ca 5 procent 2015. I volymen exkluderas byggnadsunderhåll och anläggningsinvesteringar.

Stockholms läns andel av byggmaterialanvändningen uppgick under kvartal 1-3 förra året till närmare 30 procent, men medan trenden för hela rikets byggmaterialanvändning var positiv ser volymen i Stockholms län ut ha minskat med 15 procent när man till slut summerar 2015. Samtliga tre storstadslän svarade tillsammans för drygt 50 procent av hela rikets byggmaterialanvändning under kvartal 1-3 2015. Även Västra Götalands län visar en minskning, medan Skåne län ser ut att få en svagt positiv utveckling.

Svagare för bygghandeln 2016?
I sitt månadsbrev, Marknadssignaler & prognoser, presenterar Industrifakta en indikator som visar omsättningsutvecklingen i järn-, bygg-, VVS- och färghandeln. Baserat på utfallet för kvartal 1-3 2015, pekar utvecklingen på att omsättningen förra året kan ha ökat med omkring 10 procent jämfört med 2014, när helåret sammanräknas. Den positiva utvecklingen förra året förklaras till stor del av de försämrade avdragsvillkoren i ROT-avdraget, som gäller från och med i år. Låg ränta och fortsatt kraftig prisuppgång på bostäder är andra förklaringar. Detta innebär att Industrifakta väntar sig en dämpad utveckling för omsättningen i byggrelaterad handel 2016 jämfört med förra året.

Källa: Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Byggskivor av återvunna förpackningar

2021-10-22
Kompositskivor

Recomas byggskivor är helt tillverkade av återvunna kompositförpackningar där enbart värme och tryck används vid tillverkningsprocessen. Skivorna finns i tre olika utföranden för användning i t ex innerväggar, tak, fasader och möbelindustrin.

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.