• Nyheter
  • Storstadslänen dominerar marknaden för byggmaterial

Nyheter

Storstadslänen dominerar marknaden för byggmaterial

Storstadslänen dominerar marknaden för byggmaterial
Stockholms län, som dominerar marknaden för byggmaterialanvändning, verkar ha tappat lite av dominansen 2015 p g a överhettning och kapacitetsbrist.

Detta framkommer i Industrifaktas senaste konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg Län, som analyserar byggandets utveckling och presenterar framtidsbedömningar på regional nivå. Utvecklingen för påbörjade husbyggnadsinvesteringar under förra årets första tre kvartal indikerar att byggmaterialvolymen i hela landet kan ha vuxit med ca 5 procent 2015. I volymen exkluderas byggnadsunderhåll och anläggningsinvesteringar.

Stockholms läns andel av byggmaterialanvändningen uppgick under kvartal 1-3 förra året till närmare 30 procent, men medan trenden för hela rikets byggmaterialanvändning var positiv ser volymen i Stockholms län ut ha minskat med 15 procent när man till slut summerar 2015. Samtliga tre storstadslän svarade tillsammans för drygt 50 procent av hela rikets byggmaterialanvändning under kvartal 1-3 2015. Även Västra Götalands län visar en minskning, medan Skåne län ser ut att få en svagt positiv utveckling.

Svagare för bygghandeln 2016?
I sitt månadsbrev, Marknadssignaler & prognoser, presenterar Industrifakta en indikator som visar omsättningsutvecklingen i järn-, bygg-, VVS- och färghandeln. Baserat på utfallet för kvartal 1-3 2015, pekar utvecklingen på att omsättningen förra året kan ha ökat med omkring 10 procent jämfört med 2014, när helåret sammanräknas. Den positiva utvecklingen förra året förklaras till stor del av de försämrade avdragsvillkoren i ROT-avdraget, som gäller från och med i år. Låg ränta och fortsatt kraftig prisuppgång på bostäder är andra förklaringar. Detta innebär att Industrifakta väntar sig en dämpad utveckling för omsättningen i byggrelaterad handel 2016 jämfört med förra året.

Källa: Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.