• Nyheter
  • Stora skillnader på den nordiska bostadsmarknaden

Nyheter

Stora skillnader på den nordiska bostadsmarknaden

Stora skillnader på den nordiska bostadsmarknaden
Industrifakta spår divergerande utveckling av bostadsbyggandet i de nordiska länderna. I den senaste konjunkturrapporten över den nordiska byggmarknaden presenterar Industrifakta bland annat hur nyproduktionen av bostäder har utvecklats under första kvartalet.

Under årets första månader är det bara i Finland som bostadsbyggandet har vuxit jämfört med samma period i fjol, medan övriga länder redovisar minskade volymer. Sverige och Norge har haft liknande utveckling med höga volymer 2016-2017 och en negativ trend för prisutvecklingen under det senaste året, vilket bidrar till Industrifaktas prognos om att bostadsbyggandet i dessa länder väntas få en negativ rekyl i år. I Finland och Danmark är förutsättningarna annorlunda. I Finland har äntligen den ekonomiska tillväxten tagit fart och konsumentförtroendet är högt i båda länderna. Det är främst i Finland som bostadsbyggandet väntas ta fart i år medan det bedöms plana ut i vårt södra grannland.

Källa: Industrifakta, Marknadstrender Bygg Norden

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.