• Nyheter
  • Stora skillnader i storstadslänens byggmaterialutveckling

Nyheter

Stora skillnader i storstadslänens byggmaterialutveckling

Stora skillnader i storstadslänens byggmaterialutveckling
De tre storstadslänen Stockholms-, Västra Götalands- och Skåne län beräknas tillsammans svara för närmare 55 procent av den totala byggmaterialanvändningen kopplad till påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringar.

Utvecklingen mellan länen skiljer sig dock kraftigt åt. I Stockholms län tyder årstakten i år på en volymminskning med över 30 procent jämfört med förra året. I Skåne pekar utvecklingen hittills i år på en ökning med närmare 15 procent. I Västra Götalands län indikerar takten i investeringarna under kvartal 1-3 i år på en marginell tillväxt jämfört med 2017.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Byggskivor av återvunna förpackningar

2021-10-22
Kompositskivor

Recomas byggskivor är helt tillverkade av återvunna kompositförpackningar där enbart värme och tryck används vid tillverkningsprocessen. Skivorna finns i tre olika utföranden för användning i t ex innerväggar, tak, fasader och möbelindustrin.

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.