• Nyheter
  • Stora skillnader i storstadslänens byggmaterialutveckling

Nyheter

Stora skillnader i storstadslänens byggmaterialutveckling

Stora skillnader i storstadslänens byggmaterialutveckling
De tre storstadslänen Stockholms-, Västra Götalands- och Skåne län beräknas tillsammans svara för närmare 55 procent av den totala byggmaterialanvändningen kopplad till påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringar.

Utvecklingen mellan länen skiljer sig dock kraftigt åt. I Stockholms län tyder årstakten i år på en volymminskning med över 30 procent jämfört med förra året. I Skåne pekar utvecklingen hittills i år på en ökning med närmare 15 procent. I Västra Götalands län indikerar takten i investeringarna under kvartal 1-3 i år på en marginell tillväxt jämfört med 2017.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Splittrad byggmarknad i norden

Industrifakta räknar med stora skillnader i utvecklingen på den nordiska byggmarknaden, vilket man redogjorde för i 2018 års sista konjunkturrapport för Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Ny fukttålig väggskiva

2019-01-11
Spånskivor

Forestia lanserar väggskivan EliteX som är både stark och fukttålig, men en kärna som klassas P7. Den monteras enkelt med sin låsprofil och eftersom ytan är melaminbelagd behövs ingen ytterligare ytbehandling.

Dränerande marksten

Dränerande marksten

Uni-Ecoloc är en dränerade betongsten från Starka med perkolationsöppningar som hjälper till att dränera ner ytvatten till underliggande lager. Något som kommer att behövas när vi nu ser en ökad nederbördsmängd i Sverige.

Stål med förbättrade svetsegenskaper

SSAB har lanserat ett nytt konstruktionsstål, Strenx® 1100 Plus som är ett varmvalsat, höghållfast stål och utvecklat för att ge ett enastående svetsnings- och bockningsresultat. Stålet ger starkare svetsfogar vilket bidrar till lättare men starkare konstruktioner med ökad prestanda inom exempelvis lyft- och transportsektorerna.

Handdukstork med ringlande former

Handdukstork med ringlande former

PLC är en vattenburen handdukstork från Duschbyggarna med en design som sticker ut jämfört med traditionella handdukstorkar. Designen på handdukstorken gör att den passar bra även i andra utrymmen än badrum, t ex i hallar och vardagsrum.