• Nyheter
  • Stora skillnader i storstadslänens byggmaterialutveckling

Nyheter

Stora skillnader i storstadslänens byggmaterialutveckling

Stora skillnader i storstadslänens byggmaterialutveckling
De tre storstadslänen Stockholms-, Västra Götalands- och Skåne län beräknas tillsammans svara för närmare 55 procent av den totala byggmaterialanvändningen kopplad till påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringar.

Utvecklingen mellan länen skiljer sig dock kraftigt åt. I Stockholms län tyder årstakten i år på en volymminskning med över 30 procent jämfört med förra året. I Skåne pekar utvecklingen hittills i år på en ökning med närmare 15 procent. I Västra Götalands län indikerar takten i investeringarna under kvartal 1-3 i år på en marginell tillväxt jämfört med 2017.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Automatisk cykelpump utan el

Smekab Citylife har lanserat en ny automatisk cykelpump vid namn CANAIR. Cykelpumpen drivs av kvävgas och behöver därför ingen elanslutning vilket gör den mycket flexibel och lättplacerad vid exempelvis cykelparkeringar, resecentrum eller längs cykelvägar.

Ökad storstadskoncentration av lokalinvesteringarna

Under första kvartalet i år beräknas de totala husbyggnadsinvesteringarna inom privata och offentliga lokaler ha uppgått till närmare 39 miljarder kronor. Enligt analysföretaget Industrifakta var närmare 60 procent av investeringarna koncentrerade till de tre storstadslänen: Stockholms-, Västra Götalands- och Skåne län.

Tunn rumstermostat med display

Tunn rumstermostat med display

Thermotech utökar sitt sortiment av trådlösa rumstermostater för golvvärme med en ny serie. Serie XD har en tunn och diskret design och en display som kan anpassas till att antingen lysa, dimras eller vara helt släckt.

Snyggt brandskydd

Hide design har formgett två stycken Brinte skåp för brandsläckare och brandfilt, som lanseras i samarbete med Göthes industribeslag. Tillverkningen sker lokalt i Dalarna.

Världens första skyddshjälm med MIPS

Världens första skyddshjälm med MIPS

MIPS är en hjälmintegrerad teknik som tillåter att hjälmen, vid ett fall eller slag, kan rotera i förhållande till huvudet och på så sätt skydda hjärnan från rotationsskador. MIPS finns sedan tidigare i bland annat skid- och cykelhjälmar men nu är Guardio Safety först i världen med att lansera en skyddshjälm med MIPS för användning inom bygg- och industribranschen.