• Nyheter
  • Stora skillnader i storstadslänens byggmaterialutveckling

Nyheter

Stora skillnader i storstadslänens byggmaterialutveckling

Stora skillnader i storstadslänens byggmaterialutveckling
De tre storstadslänen Stockholms-, Västra Götalands- och Skåne län beräknas tillsammans svara för närmare 55 procent av den totala byggmaterialanvändningen kopplad till påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringar.

Utvecklingen mellan länen skiljer sig dock kraftigt åt. I Stockholms län tyder årstakten i år på en volymminskning med över 30 procent jämfört med förra året. I Skåne pekar utvecklingen hittills i år på en ökning med närmare 15 procent. I Västra Götalands län indikerar takten i investeringarna under kvartal 1-3 i år på en marginell tillväxt jämfört med 2017.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Gör-det-själv-marknaden bromsar in

Industrifakta beräknar att hushållens inköp av byggvaror, den s k Gör-det-själv-marknaden, ökade med drygt 1,5 procent under helåret 2018. Detta innebär en svagare tillväxt jämfört med året innan, då marknaden uppskattas ha vuxit med cirka 2,5 procent.

Terrazzo från Norden

Herrljunga Terrazzos nya kollektion av platsgjuten terrazzo fokuserar på hållbarhet med lokala eller regionala material från Norden. Nordic Collection finns i flera kulörställningar och stensorter och kan bland annat användas som beläggning på golv i offentliga miljöer och i utomhusmiljöer.

Cembrit lanserar Patina Rough

2019-03-15
Skivor

Nu lanseras Cembrit Patina Rough en ny fasadskiva med sandblästrad yta i fibercement. Skivan har en yta med lite grövre struktur, vilket gör att fasaden förändras under dagens lopp tack vare skuggningar i fasaden.

Bred nedgång för byggandet 2018

Bred nedgång för byggandet 2018

Enligt Industrifaktas löpande konjunkturbevakning minskade byggandet under förra året. Analysföretaget beräknar att det samlade värdet av påbörjade husbyggnadsinvesteringar minskade med 8 procent under 2018 jämfört med 2017.

Vertikal akustikbaffel

Ecophon Solo™ Baffle Wall är en ny akustisk lösning för väggar som är speciellt lämplig när man vill dämpa och hindra störande ljud från att sprida sig i rum med stora volymer, exempelvis i atrium, hotellobbys och vänthallar. Bafflarna finns i olika storlekar och kulörer som kan kombineras till en design anpassad efter aktuellt projekt.

Håll koll på snöbelastningen

Håll koll på snöbelastningen

Ruuki Roof Sensor är ett nytt sensorsystem anpassat för Ruukkis bärande takplåt. Sensorsystemet övervakar mängden snö på taket och skickar ut en varning när belastningen blir för stor och snön behöver skottas bort.